Managers en ondernemers vinden het soms lastig om hun beroepsrol te combineren met een intieme vriendschap met de partner. Overleg ontaardt in een functioneringsgesprek en gevoelens delen wordt vervangen door oplossingen genereren. Vaak wil een manager thuis niet de boel aansturen of de eeuwige probleemoplosser zijn. Onbedoeld stapt hij wel in die rol.

Een liefdesrelatie is geen werkrelatie

In onze visie op relatietherapie maken we een duidelijk verschil tussen de intieme vriendschap en de omgang met collega’s. De intieme relatie vraagt andere kwaliteiten dan de werkgerelateerde competenties. Soms gaat dit behoorlijk wringen. Bijvoorbeeld wanneer je het goed doet op je werk, maar je partner je emotioneel niet kan bereiken.

Je bent niet bereikbaar

Terecht of niet, deze klacht is het waard om te onderzoeken. De waardering die men op het werk krijgt als leidinggevende, staat in schril contract met de onvrede van de partner. Men komt dan in de verleiding meer op het werk te zijn dan thuis. De emotionele afstand wordt dan ook een fysieke afstand. Daardoor groeien de partners nog sneller uit elkaar.

De manager is niet van steen

Wanneer de verhouding met de partner scheef is gegroeid is het zaak dit te herstellen. Ons uitgangspunt is daarbij dat beide partners niet gelukkig zijn met deze situatie. Het is te simpel om degene met de drukke baan de schuld te geven. Ook de succesvolle manager/ondernemer gaat namelijk gebukt onder de klacht dat hij zijn relatie verwaarloost. Meestal laat hij dat niet openlijk  merken.

Niemand is ongevoelig voor het welbevinden van zijn geliefde. Ook al komt er geen oplossing, de klacht van de partner steekt wel degelijk.

Openhartig

Tijdsinvestering is een noodzakelijke voorwaarde voor herstel, maar niet voldoende. Soms is het niet nodig om minder te gaan werken. Wel is het raadzaam de gedeelde tijd beter te besteden. Niet zozeer in de zin van activiteiten, maar gericht op het voeren van openhartige gesprekken.

Managers staan op hun werk nogal in de schijnwerpers. Anderen hebben vaak snel hun oordeel over hen klaar. Thuis vraagt het dan wat meer tijd om je open te kunnen stellen.

Als de beroepsrol overheerst

Het wegen van je woorden is een gewoonte geworden die noodzakelijk is voor de werkverhoudingen, maar funest voor de vriendschap met de geliefde. Die vraagt namelijk dat je op sommige momenten spontaan je liefde uitdrukt.

Ook brengt een drukke baan nogal wat stress met zich mee. Daardoor reageer je je niet altijd even soepel op de aanspraak die je partner maakt. Je kan een intieme relatie er dan eigenlijk niet bij hebben. De liefde is een project geworden. Ze is het zoveelste op  de overvolle to-do list.

Je partner raakt gewend aan deze afstand of worstelt met vergelijkbare werkstress. Dat leidt tot een gebrek aan waardering. De relatie wordt eerder een last dan een lust. Of beter gezegd: de partnerrelatie leidt niet (meer) tot de emotionele voeding die nodig is om te kunnen groeien in werk en liefde.

Ondernemers

Bij ondernemers kunnen daar nog andere aspecten bij komen. Soms moet er extra hard gewerkt worden om de zaak draaiende te houden. Omdat men geen geschikt personeel kan vinden of omdat de financiële crisis flink op de omzet heeft gedrukt. De tijd voor het gezin wordt opgeofferd om financieel rond te kunnen komen. Men neemt bijvoorbeeld noodgedwongen extra werk aan. Bang om klanten teleur te stellen. Of men kiest voor werk in het buitenland omdat het dichter bij huis niet meer te vinden is.

Aanvankelijk gebeurt dit in goed overleg. Maar na enige tijd wordt dit veeleisende werkritme een gewoonte. Gaandeweg raakt men uitgeput. Soms fysiek, soms emotioneel; vaak beide.

Niet altijd is het noodzaak: er zijn ondernemers die moeilijk kunnen delegeren. Begrijpelijk, de onderneming is hun geesteskind. Wie echter meer oog heeft voor zijn bedrijf dan voor zijn partner loopt het risico te vereenzamen. Dan is er werk aan de relatiewinkel. De omgang met elkaar komt in de gevarenzone.

Je partner als collega

Een ander hoofdstuk vormen de familiebedrijven. Wie samen een zaak runt komt elkaar vaak tegen. De ander is niet alleen levenspartner maar eveneens zakenpartner of werknemer. Dat kan een rijke bron van uitwisseling vormen, maar ook een beklemmende situatie opleveren. Soms in het bijzonder als het bedrijf van de (schoon)ouders is overgenomen en zakenkwesties ook familieaangelegenheden zijn.

Relatietherapie als time-out

Werkstress vermindert flexibiliteit. Wie moe is reageert routinematig. Een relatietherapie retraite doorbreekt de dagelijkse routine. Het betekent een pas op de plaats. Zo kun je samen met je partner de invloed van het werk bekijken en zoeken naar een nieuw evenwicht. Ook kun je leren om af te kicken van je beroepsrol. Die is noodzakelijk en functioneel op je werk, maar werkt in de liefde averechts. Je bent juist bij elkaar om de mens achter de manager te leren kennen.