Veelgestelde vragen

Op deze website leggen we zo kort en helder mogelijk uit wat u van ons kunt verwachten. Hieronder een aantal vragen die regelmatig worden gesteld. Staat uw vraag er niet bij? U kunt ons altijd mailen of bellen.

Omdat we met arrangementen werken kunnen we op korte termijn meerdere sessies achter elkaar inpassen. Wij proberen zo snel mogelijk in onze agenda ruimte te maken. Soms kun je de volgende week al terecht. Voor de meeste cliënten is dit heel prettig. Doordeweeks zijn meestal meer mogelijkheden dan in de weekenden.
Als u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen dan kunt u bij veel ziektekostenverzekeraars (in principe) een vergoeding krijgen voor onze therapie. Informeer daarvoor bij uw ziektekostenverzekeraar. Hoewel dit aspect natuurlijk van belang is, hopen we dat het niet doorslaggevend is. Kies voor een aanpak die u aanspreekt. Wie afknapt op een therapie voelt zich meestal zo onbegrepen dat hij er in het geheel niet meer aan begint. Relatietherapie probeer je meestal maar één keer.

Coaching door twee therapeuten die ieder op een bepaald moment iets opvalt kan heel verwarrend werken – vooral wanneer relatietherapie iets nieuws is. Wij ondersteunen op dit punt de visie van de reguliere hulpverlening. Als koppel tegenover twee onbekenden je verhaal vertellen is lastiger dan wanneer je je op één begeleider kunt focussen. Vanuit bepaalde therapiestromingen wordt het werken met twee therapeuten ook aanbevolen omdat het makkelijker is voor de therapeut. Dat lijkt ons echter geen goed argument. In de sportwereld staat er ook altijd maar één trainer langs de lijn. En dat is niet voor niets. Het geeft een goede focus.

Vaak overleggen wij tussendoor over de cliënten die we begeleiden. We delen onze indrukken en vragen elkaars advies – indien nodig. Daarbij zijn we kritisch op elkaars aanpak, zoals goede collega’s dat doen. Omdat we ook levenspartners zijn spreken we gemakkelijk zaken uit tegen elkaar. Onze visie verschilt daarbij niet van elkaar. Dat durven we zo te zeggen, omdat we al verschillende boeken samen hebben geschreven, waarvoor we (soms pittige) vakinhoudelijke discussies met elkaar hebben gevoerd. Hoewel u met een van ons te maken hebt, kijkt de ander als het ware over de schouder mee.

Iedere sessie duurt 60 minuten. Wij zijn voortdurend alert en scherp. We spelen meteen in op wat jullie vertellen en geven heel gerichte feedback. Tussen de sessies door heb je minimaal anderhalf uur om samen te oefenen met nieuw gedrag. De meeste cliënten waarderen ons hoge werktempo en de afwisseling tussen sessies en zelfwerktijd.

Het uitgebreid herhalen van de bekende klachten en verwijten kan uitputtend werken. De sessies kunnen dan nodeloos zwaar worden. Dat is niet onze werkstijl. Wij vertellen meestal in de eerste sessie al wat ons opvalt. Vaak herkennen koppels dit. ‘Oh dus daardoor loopt het zo stroef tussen ons’. Daarmee is het probleem nog niet opgelost, maar wel wordt duidelijk wat je te doen staat. Meestal lucht dit inzicht enorm op. Het voorkomt dat je neerslachtig blijft.

Zoveel als je er zelf instopt. Als je bereid bent elkaar op een andere manier te benaderen zien we dat partners elkaar, als het ware, opnieuw vinden. We horen terug dat dit leidt tot een blijvende verandering. Wij leggen de nadruk op de zelfwerkzaamheid van koppels en willen onze cliënten niet langdurig aan ons binden. Wel is het zo dat meerdere weekenden kunnen leiden tot een diepgaander groeiproces. Je bent nooit uitgeleerd. Zo zijn er stellen die terugkomen, bijvoorbeeld om hun verhouding opnieuw tegen het licht te houden.
Je huurt een therapeut in omdat je er zelf even niet uit komt. Zwaarder dan dat willen we het niet maken. Wij beschouwen niemand als een probleemgeval en een relatieprobleem als een soort afwijking die behandeld moet worden. We merken dat dit voor veel cliënten een opluchting is. Wij hebben zelf intensieve therapietrajecten gevolgd voordat we onze opleiding(en) begonnen. Daardoor weten we hoe belangrijk het is dat er zonder oordeel naar je wordt gekeken. We willen niet dat jullie afhankelijk worden van onze begeleiding. Wij geven een zetje en daarna kun je zelf verder, is ons uitgangspunt.
Gesprekken herhalen zich waarschijnlijk zonder dat dit tot verdieping leidt.
Onze bijdrage kan jullie echter op een ander spoor zetten.

Tussen de sessies door is het de bedoeling dat jullie werken aan bepaalde opdrachten. Wij raden aan om de tijd goed in te delen, en ook tijd uit te trekken om samen te ontspannen of even iets voor jezelf te doen. Het is nodig om intensiever met elkaar om te gaan, maar je hoeft elkaar niet voortdurend op de huid te zitten.

Het woord therapie betekent ‘heling’. In relatietherapie ga je na waardoor de klachten zijn ontstaan. Meestal voelen de partners zich eenzaam en onmachtig om de patstelling te doorbreken. Coaching is gericht op het aanleren van nieuw gedrag. Onze vorm van kortdurende relatietherapie is een combinatie van beide, zou je kunnen zeggen. In onze >> vier-sporen benadering gaan we van start met de achterliggende problematiek. In de laatste sessie coachen we de partners bij het opstellen van een actieplan. Wat ga je doen als je thuis bent? Daarbij bespreken we de nieuwe gezamenlijke omgangsvormen en de leefstijl van ieder afzonderlijk. Door hierover afspraken te maken, voorkomen we dat het relatieweekend een eenmalige gebeurtenis blijft.

Heeft u nog vragen?