Relatietherapie Werkwijze

Kortdurende relatietherapie verschilt van een langdurig traject. Wat dat voor u betekent leggen we op deze pagina uit. Ook hebben wij verschillende programma’s ontwikkeld voor specifieke relatieproblemen, zoals sleur, ruzie, overspel en communicatie.

Specialisten

De invulling van een relatietherapie-weekend bij Maatschap De Meyboom komt voort uit 25 jaar praktijkervaring. In 2005 waren wij de eerste in Nederland die dergelijke arrangementen aanbood. Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met kortdurende relatietherapie. De combinatie van intensieve gesprekken en tijd om tussendoor uit te waaien is voor de meeste koppels een prima combinatie. Voor ons is het een uitdaging om in korte tijd tot de kern te komen. Hoe pakken we dat aan?

Oplossingsgerichte relatietherapie

Ons uitgangspunt is dat ieder koppel uiteindelijk zelf nieuwe oplossingen vindt voor hun relatieproblemen. Vaak zijn partners prima probleemoplossers op hun werk of met de kinderen. Blijkbaar stagneert er iets waardoor men dichtslaat of telkens in herhalingen valt. Hier proberen wij de vinger op te leggen.

Daarbij gaan we anders te werk dan een dokter of een rechter. Soms geven we expliciet onze mening, maar we treden niet op als scheidsrechter en wijzen geen zondebok aan. Ook maken we tijdens de sessies geen aantekeningen (dat doen we achteraf). Bij ons ben je geen probleemgeval. Wij zien twee mensen die het goed bedoelen, maar het (onbewust) verkeerd aanpakken.

Onafhankelijk advies

Een relatietherapie-weekend is geen verkapte lijmpoging. Wel is het onze ervaring dat relatietherapie leidt tot een bewustere keuze. Daar zijn onze interventies op gericht. We stellen verdiepende vragen, maken prikkelende opmerkingen en geven weer welke indruk we krijgen van jullie relatie. Soms geven we voorbeelden vanuit onze eigen relatie en ons gezin. Tijdens de laatste sessie (van een serie) geven we een concreet relatie-advies en stellen we een stappenplan voor de toekomst op. Desgewenst adviseren we daarbij over een vervolgtraject bij ons of bij u in de buurt.

Vier aspecten

Typerend voor onze werkwijze is dat we (indien nodig) schakelen tussen verschillende therapeutische benaderingen. We sluiten aan op jullie behoefte en leggen niet een bepaalde methode dwingend op. Onze aanpak is gericht op vier verschillende aspecten. Hieronder lichten we deze toe. Deze komen op een of ander manier aan de orde tijdens de sessies of als we jullie gesprekken tussendoor nabespreken. We spelen telkens in op welke thema’s naar voren komen. Dat vraagt van ons een grote wendbaarheid. We schatten voortdurend in wat de sterke en de zwakke kanten zijn van de relatie.

Vier Sporen Aanpak

75
85
90
65

Contactbehoefte

 • Wat voel je (nog) voor elkaar? Heb je nog behoefte om elkaar op te zoeken of denk je telkens: ‘Laat maar zitten …’
 • Kun je je herinneren dat de ander je hartsvriend(in) was. Iemand die je graag opzocht?
 • We stimuleren dat koppels zich onomwonden hierover uitspreken, zodat merkbaar wordt wat er speelt.
 • Wat deel je spontaan en waarover denk je drie keer na voordat je het zegt?
 • Veelgehoorde klacht: Het Gevoel is er niet meer. Ik praat liever met mijn vriend(in) dan met mijn partner.

Opvattingen

 • Achterliggende meningen over jezelf en je partner.
 • Hoe bekwaam vind je jezelf als partner? Speel je goed in op de ander of vind je jezelf (eigenlijk) niet zo geschikt voor een intieme relatie?
 • We gaan in op hardnekkige overtuigingen die verandering in de weg staan.
 • Veelgehoorde opmerkingen: Mannen zijn geen praters. Vrouwen zijn overgevoelig. Ik ben net zo dominant als mijn vader/moeder. Ik heb het thuis niet geleerd.

Gewoontepatronen

 • Hoe lopen jullie gesprekken vast? Hoe maken jullie telkens ruzie?
 • Zicht krijgen op wat je onbedoeld bijdraagt aan een slechte omgang met elkaar.
 • We bespreken de wisselwerking en geven leerpunten aan. Doe iets wat je niet gewend bent om te doen.
 • Veel voorkomende gewoontes: ruzie, zwijgen of trekken/afhouden. We beschrijven deze patronen onder andere in ons boek Verdiep je Relatie >>

Veranderen

 • De bereidheid om je eigen blinde vlekken te erkennen en daadwerkelijk stappen te zetten.
 • We gaan in op de inzet van de partners tijdens de sessies en tussendoor. Met name in de laatste sessie bespreken we ieders oprechte bereidheid om verder te investeren in dit gezamenlijke project.
 • Veelgehoorde dooddoeners: We doen het altijd zo. Het moet toch spontaan goed kunnen gaan.
overlegpartners
intieme vrienden

Intieme vrienden

Een vaste relatie houdt meer in dan het gezamenlijk voeren van een huishouden. Als partners ben je (meestal) huisgenoten en collega’s die overleggen over de financiën en de opvoeding van de kinderen. Maar dat is het niet alleen. De onderstroom van een partnerrelatie is de intieme vriendschap die ooit groeide tussen jullie en de aanleiding vormde om met elkaar in zee te gaan.

In onze aanpak hebben we oog voor de verschillende gesprekken die partners voeren. In ons boek Praten lucht op hebben we er twee verschillende hoofdstukken aan gewijd: ‘Overleggen’ en ‘Gevoelens delen’.

In het door ons ontwikkelde Schema Partnergesprekken >> lichten we dit toe.

Er ontstaat gaandeweg een verwijdering als je elkaar niet meer als hartsvrienden benadert. Je ziet elkaars goede bedoelingen niet meer en pogingen om je zorgen te delen worden afgewezen. Er is geen ruimte meer om hardop te denken. Je partner denkt niet meer mee, maar geeft uitsluitend commentaar.

Onze werkwijze richt zich op het in balans brengen van de relatie. Over praktische zaken moet je nuchter kunnen overleggen, maar daarnaast moet je ervoor zorgen dat je partner je beste vriend(in) blijft.

Vaak is deze intieme vriendschap naar de achtergrond geraakt.

U kunt een relatietherapie-weekend zien als een time-out waarin je elkaar weer opnieuw kunt vinden.

Veelgehoorde opmerking na afloop: Het is lang geleden dat we zo goed hebben gepraat.

Een relatieprobleem is geen lekke band die even geplakt kan worden. Het is een signaal dat er een verandering nodig is. In onze visie op relatietherapie gaat het niet om het aanleren van een vaardigheid die de therapeut nodig vindt. Volgens ons is er een wezenlijk verschil tussen een werkrelatie en een intieme relatie. Lees meer bij: Beter Communiceren >>. Wij gaan niet van start met allerlei kunstgrepen om iemand weer goed te laten functioneren. Daarmee leer je hooguit hoe je je ‘beter’ kunt gedragen tegenover je partner. Wat wij doen is het uitdiepen van de intieme vriendschap. Die is niet voor niets verstoord. Pas aan het eind van een arrangement geven we praktische tips voor een nieuwe start.

Veilig verbonden

Vanuit onze achtergrond als ervaringsgerichte therapeuten herkennen wij de concepten zoals die in de EFT-therapie worden gebruikt. In ons boek Relatietips voor Dummies spreken we eenvoudigweg van ‘kernmomenten’. Hiermee doelen we op situaties waarbij het belangrijk is dat je partner je emotioneel steunt, bijvoorbeeld als je te maken hebt met verlies of tegenslag. Als dat onvoldoende gebeurt, knapt er innerlijk iets. Relatietherapie kun je zien als de weg terug vinden. Het gaat erom dat je opnieuw toenadering zoekt en uitspreekt wat je hebt gemist. Alleen hierdoor kun je de intieme vriendschap terugvinden en je veilig verbonden voelen met je partner. Hoe onze werkwijze zich verhoudt tot de EFT-therapie kunt u lezen in een recensie in het Tijdschrift Systeemtherapie >>