Home/Relatietherapie/Werkwijze/Voor wie?/Managers en ondernemers

Managers en ondernemers

Beroepsrol

In de loop der jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met specifieke onderwerpen die het werk van leidinggevenden met zich meebrengt. Hieronder noemen we enkele aspecten die regelmatig in de gesprekken naar voren komen.

Managers en ondernemers vinden het soms lastig om hun beroepsrol te combineren met een intieme vriendschap met de partner. Overleg ontaardt in een functioneringsgesprek en gevoelens delen wordt vervangen door oplossingen genereren. Vaak wil een manager thuis niet de boel aansturen of de eeuwige probleemoplosser zijn. Onbedoeld komt hij hier wel in terecht. De intieme relatie vraagt andere kwaliteiten dan de werkgerelateerde competenties. Soms gaat dit behoorlijk wringen. De waardering die men op het werk krijgt als leidinggevende, staat in schril contract met de onvrede van de partner. Men komt dan in de verleiding meer op het werk te zijn dan thuis. Zo groeien partners nog sneller uit elkaar.

Openhartig

Tijdsinvestering is een noodzakelijke voorwaarde voor herstel, maar niet voldoende. Soms is het niet nodig om minder te gaan werken. Wel is het raadzaam de gedeelde tijd beter te besteden. Niet zozeer in de zin van activiteiten, maar gericht op het voeren van openhartige gesprekken. Managers staan op hun werk nogal in de schijnwerpers. Anderen hebben vaak snel hun oordeel over hen klaar. Thuis vraagt het dan wat meer tijd om je open te kunnen stellen.

Gewoonte

Het wegen van je woorden is een gewoonte geworden die noodzakelijk is voor de werkverhoudingen maar funest voor de vriendschap met de geliefde. Ook brengt een drukke baan nogal wat stress met zich mee. Een gegeven dat maakt dat je niet altijd even creatief reageert op de aanspraak die je partner op je maakt. Tel daar een gebrek aan waardering bij op en de relatie wordt eerder een last dan een lust. Of beter gezegd: de partnerrelatie leidt niet (meer) tot de emotionele voeding die nodig is om te kunnen groeien in werk en liefde.

Herkenbaar? Wanneer de verhouding met de partner scheef is gegroeid is het zaak dit te herstellen. Ons uitgangspunt is daarbij dat beide partners niet gelukkig zijn met deze situatie. Ook de succesvolle manager/ondernemer gaat gebukt onder de klacht dat hij zijn relatie verwaarloost. Niemand is ongevoelig voor het welbevinden van de geliefde.
Aandacht voor de zaak ten koste van het gezin

Ondernemers

Bij ondernemers kunnen daar nog andere aspecten bij komen. Soms moet er extra hard gewerkt worden om de zaak draaiende te houden. Omdat men geen geschikt personeel kan vinden of omdat de financiële crisis flink op de omzet heeft gedrukt. De tijd voor het gezin wordt opgeofferd om financieel rond te kunnen komen. Men neemt bijvoorbeeld noodgedwongen extra werk aan. Bang om klanten teleur te stellen. Of men kiest voor werk in het buitenland omdat het dichter bij huis niet meer te vinden is.

Vaak gebeurt dit aanvankelijk in goed overleg. Maar na enige tijd wordt dit veeleisende werkritme een gewoonte. Gaandeweg raakt men uitgeput. Soms fysiek, soms emotioneel; vaak beide. Niet altijd is het noodzaak: er zijn ondernemers die moeilijk kunnen delegeren. Begrijpelijk, de onderneming is hun geesteskind. Wie echter meer oog heeft voor zijn bedrijf dan voor zijn partner loopt het risico te vereenzamen. Dan is er werk aan de relatiewinkel. De omgang met elkaar komt in de gevarenzone.

Relatietherapie Nijmegen

Je partner als collega

Een ander hoofdstuk vormen de familiebedrijven. Wie samen een zaak runt komt elkaar vaak tegen. De ander is niet alleen levenspartner maar eveneens zakenpartner of werknemer. Dat kan een rijke bron van uitwisseling vormen, maar ook een beklemmende situatie opleveren. Soms in het bijzonder als het bedrijf van de (schoon)ouders is overgenomen en zakenkwesties ook familieaangelegenheden zijn.

Relatietherapie weekend

Werkstress vermindert flexibiliteit. Wie moe is reageert routinematig. Een relatietherapie weekend doorbreekt de dagelijkse routine. Het betekent een pas op de plaats. Zo kun je samen met je partner de invloed van het werk bekijken en zoeken naar een nieuw evenwicht.

Onze begeleiding is erop gericht dat beide partners zicht krijgen op hun aandeel in het geheel en vervolgens hun eigen oplossingen vinden.