Communicatie tussen partners

Beter communiceren

‘Wij kunnen niet communiceren’, is een veelgehoorde klacht. Toch worden er wel degelijk scherpe boodschappen gegeven. Hardop zuchten, wegkijken, of dagenlang radiostilte.

Ons programma Beter Communiceren gebruiken we om de ruis van de lijn te halen. De boodschap is duidelijk: met jou wil ik niet meer praten. Wat is de reden hiervan? Helder communiceren is meestal geen kwestie van ‘kunnen’ maar van ‘willen’.

Gevoelige snaar

Wij ontmoeten nogal eens partners die prima communiceren op hun werk of in het gezin. Gewaardeerde managers en geslaagde ondernemers. Empathische vaders en daadkrachtige moeders. Er is dus geen gebrek aan communicatieve vaardigheden. Blijkbaar raakt de liefdespartner een gevoelige snaar of heeft hij het op kernmomenten laten afweten. Thuis is de sfeer is zodanig verslechterd dat deze attente werknemers privé veranderen in botteriken. Als ze binnenkomen begroeten ze enthousiast de kinderen en plichtmatig de partner. Om ruzie te voorkomen verloopt de communicatie in stilte. De ander lijkt een muur om zich heen te hebben gebouwd. Ieder balletje dat je opgooit wordt teruggekaatst of verdwijnt in het net.

Vaak kunnen zwijgstellen nog vriendschappelijk met elkaar omgaan, zolang bepaalde onderwerpen vermeden worden. Ze blijven dan goede overlegpartners. De communicatie beperkt zich in dit geval tot de dagelijkse gang van zaken. Daar wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Terwijl de intieme vriendschap toe is aan renovatie, wordt de badkamer verbouwd en een nieuwe keuken aangeschaft.

Impasse

Er komt een punt waarop beiden dit stilletjes accepteren. Er worden nu geen pogingen meer ondernomen om oprechter te communiceren. Laat staan dat de ingesleten gewoontes worden veranderd. Dan ontstaat er een impasse die jaren kan duren. Het komt vanzelf wel weer goed, hoopt men tegen beter weten in. Voor de buitenwacht lijkt men zelfs een geslaagd stel. Uiterlijk verloopt alles gladjes. De breuklijn loopt door het innerlijk en is daardoor niet altijd zichtbaar voor de omgeving. Ieder praat met zichzelf of met anderen die wel opvangen wat je bedoelt te zeggen. De liefdespartner wordt subtiel buitengesloten. Je maakt hem geen deelgenoot meer van wat er in je omgaat.

Zeggen wat je denkt

De enige oplossing is leren om oprechter te communiceren. Het risico nemen daadwerkelijk te zeggen wat er speelt. In ons programma  Beter Communiceren werken we stap-voor-stap uit wat de partners elkaar te zeggen hebben. De aanwezigheid van een buitenstaander (de therapeut) betekent vaak een doorbraak. Nu durft hij/zij wel meer te laten merken wat er in hem omgaat. Vaak blijkt dat de partner niet vermoedde wat er speelde.

Open kaart

Onze aanpak is niet gericht op het eenvoudigweg opleuken van de relatie. We richten ons op de kernvraag: hoe komt het dat je zo behoedzaam met elkaar omgaat? Dat ieder woord wordt gewogen en de communicatie vaag blijft.
We helpen jullie om daar een antwoord op te vinden. Daarvoor hebben we een bijzondere set kaarten ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel waarmee u zelf aan de slag gaat. Het is zeer concreet en door zijn eenvoud maakt het in korte tijd duidelijk hoe het communicatiepatroon verloopt.