Relatietherapie: hoe werkt dit?

Wat is relatietherapie en wanneer is het nodig?

Wat is relatietherapie? Lees meer over de 4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je kiest voor relatietherapie. Dit artikel is geschreven door relatietherapeuten Angèle Nederlof en Sjaak Vane – auteurs van Praten Lucht Op en diverse andere boeken over relaties. Helder en toegankelijk zetten ze op een rijtje hoe relatietherapie werkt en wat je er aan kunt hebben.

Inhoud

Wat is relatietherapie?

In relatietherapie kun je een antwoord vinden op 4 belangrijke vragen. Hoe vind ik het gevoel terug? Is ruzie normaal? Hoe vrij laat je elkaar? Kan ik mijn partner nog vertrouwen?

Als je samen besluit aan je relatie te werken, maar het idee hebt dat je dit niet op eigen kracht kunt doen, dan kun je relatietherapie overwegen. Je gaat dan samen in gesprek met een relatietherapeut – iemand die van luisteren zijn beroep heeft gemaakt.

Hoe lang duurt relatietherapie?

Dat hangt ervan af hoe hardnekkig de problemen zijn en hoe groot de inspanning is die je wilt leveren. Meestal bestaat een traject uit een serie van ongeveer 10 wekelijkse gesprekken en een intakegesprek. Soms zitten er enkele weken tussen de intake en de start van het traject – meestal spreekt men in dit geval van ‘een behandeling’.

Duurt dit te lang, dan kun je ook kiezen voor kortdurende relatietherapie. Je hebt dan twee sessies op een dag en dit doe je meerdere dagen achter elkaar. Bijvoorbeeld in een weekend (3-5 sessies). Bij deze vorm heb je zelf meer de regie in handen. Je legt je dan niet vast op een langdurig traject, maar kijkt na een weekend hoeveel begeleiding je verder nog wilt.

Wanneer  is relatietherapie nodig?

Vaak wordt ons de vraag gesteld of relatietherapie nodig is. Is dit zorgwekkend? Of hoort dit er bij? Ons antwoord is: relatietherapie kan helpen als je onderstaande gedachtes en gevoelens ontwikkelt over je partner. Of iets in die trant.

 • Je begrijpt me nooit  (dus niet af en toe, maar heel vaak)
 • Met die vriendin, collega, broer of zus deel ik meer dan met mijn partner
 • Laat, maar. Je snapt het toch niet
 • Ik ben liever alleen dan samen met jou.
 • Ik kan dat gezeur van jou er niet bij hebben.

Als iets uit het bovenstaande lijstje gaat overheersen kom je in de gevarenzone. Het gevaar ontstaat dat je elkaar links laat liggen of telkens opzoekt om ruzie te maken. En het kan ook dat je andere dingen niet  zomaar leuk, maar heel erg leuk gaat vinden. Dat kan een sport zijn, je werk, je gezin of een andere persoon. Iets waar je structureel heel sterk in opgaat. Iets waarvan je ergens wel weet dat je dit doet om de eenzaamheid in je relatie te compenseren.

Moet je dan in relatietherapie? Misschien wel. Vaak wachten stellen te lang en groeien ze uit elkaar. Ze gaan ervan uit dat er sprake is van  ‘normale’ slijtage die eenvoudig gerepareerd kan worden. Wanneer kom je in de gevarenzone? Dat hangt samen met wat je als normaal bent gaan beschouwen van je partner en jezelf.

Wat is een gezonde relatie?

Iedere relatietherapie werkt vanuit een bepaalde mensvisie. Veel collega relatietherapeuten hebben duidelijke opvattingen  over wat een goede of een gezonde partnerrelatie inhoudt. Volgens ons is dit heel persoonlijk. Het is geen kwestie van statistiek. Even een voorbeeld. Als 83% graag met het raam open slaapt wil dat niet zeggen dat jullie dat ook moeten doen. Logisch. Toch is dat wat je in veel benaderingen tegenkomt. Je moet vrienden hebben, volop seks willen en altijd dol zijn op de kinderen. Niet verkeerd, zul je zeggen. Het punt is: iedere partner heeft zijn eigen levensstijl. Een relatie is een kunstwerk en geen kwestie van statistiek alleen, willen we maar zeggen.

Natuurlijk zijn er grenzen. Als je elkaar het leven zuur maakt, kun je beter stoppen. Met dit ongezonde gedrag of de relatie. Maar verder willen we het niet al te precies invullen. Een liefdesrelatie is juist heel persoonlijk. Wat voor de een zinvol is, is voor een ander niet passend.

Hieronder bespreken we vier onderwerpen waar koppels vaak over twijfelen. Is dit normaal of moeten we hier iets aan doen?

1. Hoe vaak is ruzie normaal?

Verschillen tussen jullie zijn onvermijdelijk. Dat daardoor conflicten ontstaan ook. Maar dagelijks of wekelijks ruzie maken is niet normaal. De gevolgen zijn groot. Ruzie is niet alleen funest voor de sfeer in huis, maar heeft ook invloed op je gezondheid. Zo nu en dan (een beetje) uit je slof schieten is geen probleem, maar als dit dagelijkse kost wordt dan gaat er iets fout. Leven in een gespannen omgeving veroorzaakt veel stress.

Ruzie is een cirkel

Gaandeweg kun je steeds minder hebben en ontsporen ruzies gemakkelijk. Op die manier lijkt het wel normaal dat je ruzie maakt. Het is een gewoonte geworden, maar ruzie is niet normaal. Elkaar knuffelen, lief zijn voor elkaar zijn menselijke eigenschappen. Haal ruzie uit dat rijtje. Ook al zie je dagelijks de verkeerde voorbeelden om je heen. Kibbelen of een stevig gesprek, oké. Maar niet elkaar afbranden. Ruzie is een cirkel. Stap eruit. Wil je beter leren omgaan met de verschillen tussen jullie? Meer weten over hoe je ruzie kunt voorkomen? Lees dan: Succes in je relatie

2. Hoe vrij laat je elkaar?

Er zijn stellen waarbij beide partners veel behoefte hebben aan eigen ruimte. Geen probleem. Mits de gezamenlijke taken in goed overleg worden gedaan. Dus niet dat de een  steeds de rotklusjes opknapt en de ander veel tijd neemt voor hobby’s of uitgaan. Dan ontstaat er scheefgroei in de taakverdeling. En ook: Dat er voldoende momenten zijn waarop je deelt wat er in je omgaat. Anders word je een soort projectteam – en niet meer dan dat. Een los-zandrelatie, noemen wij dat.

Teveel ik of teveel wij

Het andere uiterste vormen de stellen die elkaar niet los kunnen laten. Zonder dat ze dat doorhebben belemmeren ze elkaars ruimte. Dat is het gevaar van een kluwen relatie. Er kunnen dus twee oorzaken zijn voor scheefgroei.

 • Je zet jouw behoeftes voorop en gaat er vanzelfsprekend vanuit dat de ander zich aanpast
 • Je past je vanzelfsprekend aan. Je cijfert jouw behoeftes weg of je weet niet eens meer wat je zelf wilt.

3. Hoeveel intimiteit is er nog?

Intimiteit wordt vaak in één adem genoemd met seks.  Wat is het verschil? Seks kun je doen met een vreemde of met jezelf. Het toelaten van een ander tot je intieme holtes, betekent niet automatisch dat je je daardoor intiem verbonden voelt. Wel kun je zeggen dat intimiteit te maken heeft met jezelf blootgeven, maar daarmee wordt iets anders bedoeld dan je kleren uittrekken. Het heeft betrekking op het toelaten van de ander in je leven. Dit gebeurt als je iets onthult over jezelf wat je niet gauw prijsgeeft.

Je binnenwereld delen

Blijkbaar trek je als persoon een grens tussen wat je deelt en voor jezelf bewaart. Je ervaart je eigen gedachtes en gevoelens als een binnenwereld – een privéruimte die alleen voor jezelf toegankelijk is. Daar leef je met je hoogst eigen associaties, gevoelens en fantasieën. Intimiteit ontstaat als je de ander een inkijkje geeft in jouw privéwereld. Dat maakt de ander tot een uniek persoon. Hij is geen vreemde meer, maar een bijzonder mens die je als enige toestaat je beter te leren kennen. Intimiteit heeft dus te maken met het toelaten van de ander. Als dat ontbreekt ontstaat een verstandshuwelijk. En dat is meestal niet wat je wilt. Lees verder ons artikel over: Verbinding en Intimiteit.

4. Wanneer is overspel een noodsignaal?

Tenslotte een lastig onderwerp: overspel. Is het normaal dat je gevoelens ontwikkelt voor een ander, en daar vervolgens iets meedoet? Wij denken dat we de vinger op de zere plek leggen als we er een vraag achteraan stellen. Namelijk: weet je partner hiervan? Als je in overleg een driehoeksrelatie of polyamorie wilt vormgeven, ga je gang. Maar als je stiekem je eigen ding doet, is er bedrog in het spel. Je sluit je partner dan buiten en dat is pijnlijk. Dan komt de relatie meestal op het spel te staan.

Je kunt nu twee dingen doen: uit elkaar gaan of aan je relatie werken. In dat laatste geval probeer je de affaire te zien als een signaal dat er iets mis is met jullie relatie. De verbinding tussen jullie was te dun geworden. Teveel ruis op de lijn. Relatietherapie kan helpen om de scheuren aan het licht te brengen en het vertrouwen te herstellen. Niet makkelijk, maar het kan wel.

Relatietherapie leert je luisteren naar elkaar

Voor welke problemen helpt relatietherapie?

Gevoelens, ruzie, vrijheid en vertrouwen. Voor deze probleem gebieden kun je je eigen oplossingen vinden binnen relatietherapie. We schreven er al over in de vorige paragraaf. In het lijstje hieronder hebben wij ze op een rijtje gezet. Er zijn er nog meer, maar deze vier vragen worden het meest gesteld. Het zijn onderwerpen waar je in relatietherapie direct mee aan de slag kunt.

 • Hoe vind ik het gevoel weer terug?
 • Hoe los je conflicten op zonder ruzie?
 • Hoe kun je je eigen leven hebben zonder elkaar kwijt raken?
 • Hoe kan ik mijn partner opnieuw vertrouwen?

Welke relatietherapie past bij ons?

Wil je aankloppen bij een relatietherapeut dan is natuurlijk de vraag: bij welke dan? Allereerst iets over de therapeutische aanpak. Er zijn verschillende methodes mogelijk. Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is de wetenschap op zoek naar Het Recept voor een Gelukkige Relatie. Huwelijksdeskundigen schreven voor hoe man en vrouw zich moesten gedragen. Hoewel sommigen beweren dat ze het recept hebben gevonden, is de wetenschap het er nog steeds niet over eens.

Wel is er overeenstemming over het idee dat je als partners en gezin elkaar sterk beïnvloedt. Hoe jij je gedraagt is niet los te zien van je omgeving. Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie >>

Niet de methode, maar de therapeut

Uit onderzoek blijkt dat niet de methode de doorslag geeft maar de aanpak van de relatietherapeut zelf. Zijn persoon en de sfeer die hij weet te scheppen zijn doorslaggevend. Een goede relatietherapie staat of valt met de persoonlijke kwaliteiten van de relatietherapeut. Daarmee ontkennen we niet dat uit de wetenschap veel goede inzichten zijn voortgekomen. Vooral over wat je niet moet doen, is ondertussen veel bekend.

Wanneer een bepaalde wetenschappelijke methode zich echter als de enige oplossing presenteert, ontstaat het gevaar dat een relatie gemedicaliseerd wordt. De relatietherapeut wordt dan een soort dokter die een diagnose stelt en vervolgens een behandeling start.

Voor ons is relatietherapie vooral een kwestie van goed luisteren en ieders verhaal uit de verf laten komen. Wie in relatietherapie gaat is niet ziek, in onze visie. Wij hanteren een groei perspectief op de relatie. Een intieme relatie is een leerschool. Die doorloopt ieder op zijn eigen manier. Een goede relatie vormgeven is dan ook eerder een kunst dan een wetenschap.

Kortdurende relatietherapie

In 2005 waren wij de eerste in Nederland die intensieve kortdurende relatietherapie op de kaart zetten. Wij merkten dat een aantal sessies relatietherapie kort achter elkaar beter werkt dan een langdurig traject. Wij ontwikkelden daarvoor onze eigen benadering: De Vier Sporen Werkwijze, gericht op het zo snel mogelijk voorleggen van onze indrukken. Daarbij schakelen we snel naar het juiste spoor. Ook stimuleren wij zelfwerkzaamheid. Je kunt meer dan je denkt.

Veel cliënten waarderen onze directe aanpak. Vaak vindt men ons nuchter en regelmatig krijgen we te horen dat we er niet om heen draaien. De Zeeuwse Aanpak, zijn we dit gaan noemen. Het staat voor een werkwijze waarbij wij voortdurend vier aspecten in de gaten houden. Kortdurende relatietherapie kan daarmee een voortraject vormen voor relatietherapie in de buurt. Of een time-out die voldoende is om verder te kunnen met elkaar. Lees meer over onze werkwijze >>

Andere vormen van relatietherapie

EFT

EFT is in korte tijd populair geworden in Nederland. Het richt zich vrijwel uitsluitend op een bepaald aspect van de partnerrelatie: de manier waarop je je hecht aan elkaar. De achterliggende theorie is door de Canadese relatietherapeut Sue Johnson ontwikkelt. Zij presenteert haar methode als de enige systematische benadering.

De nadruk op het uitspreken van je gevoelens, ontleent Johnson aan de Gestaltbenadering, schrijft zij. Wij herkennen in de  EFT-visie het belang van emotionele steun. Op kernmomenten(zo noemen wij dat zelf) moet je er zijn voor elkaar, anders verliest de relatie aan betekenis. Prima uitgangspunt. Wel zijn wij kritisch op de manier waarop de cliënt het pad van de EFT-therapeut moet volgen tijdens het relatietherapie traject.

De EFT relatietherapie presenteert zich de laatste tijd nadrukkelijk als de enige oplossing voor relatieproblemen. Daarbij stapt de relatietherapeut gemakkelijk in de rol van een alwetende expert. Soms voelen cliënten zich daardoor betuttelend behandeld. De EFT therapeut volgt heel precies een bepaald traject dat zich meestal uitstrekt over enkele maanden. Ook is voor EFT van belang dat de partners zich voldoende openstellen voor elkaar, anders kan de methode niet slagen. Jammer voor de cliënten met overspel of ernstige ruzies.

Gestalt relatietherapie

Relatietherapie volgens de Gestalt-visie vormt voor een deel onze achtergrond. Hierin wordt de cliënt gezien als een medemens die tot nu toe beperkt was in zijn oplossingen. Hij maakte bijvoorbeeld ruzie en ging daarmee voorbij aan zijn onderliggende behoefte aan intimiteit. De Gestalttherapeut denkt met de cliënt mee en verheldert zijn perspectief. De relatietherapie methode is gericht op het intensiveren van het contact en het werkt met wat er zich op dat moment aandient.

Deze vorm van relatietherapie houdt niet in dat er volgens een welomschreven stappenplan wordt gewerkt. De relatietherapeut volgt de route van de cliënt op weg naar herstel. Hij kan niet eenvoudigweg het boekje volgen, maar moet telkens alert zijn en improviseren. Je kunt zeggen dat de Gestalt relatietherapie daardoor wat ongedwongener is. Er ligt geen strakke routekaart voor je klaar.

Wil je meer lezen over onze algemene achtergrond als Gestalt therapeuten? Angèle schreef hierover een toegankelijk boek: Gestalttherapie in beeld >>

Gedragstherapeutische benadering

Veel psychologen gebruiken voor relatietherapie een vorm van cognitieve gedragstherapie. Zij gaan niet zozeer in op het verhaal van de cliënt, maar geven bepaalde opdrachten die je samen moet uitvoeren. Door elkaar anders te benaderen ga je anders denken over je partner. Dat roept nieuwe gevoelens op en zo kan de oude cirkel worden doorbroken. Doen gaat vooraf aan voelen. Ook moet je bijhouden wat je zoal denkt over jezelf en je partner.

Heeft relatietherapie (nog) zin?

Deze vraag wordt ons wekelijks gesteld. Vaak hebben de geliefden elkaar danig pijn gedaan en vragen zich af of de intieme vriendschap hersteld kan worden via relatietherapie. Ons antwoord is vrij eenvoudig. Als je niet bereid bent om je eigen gedrag onder de loep te nemen, heeft relatietherapie weinig nut. Je bent dan alleen maar bezig om de therapeut te overtuigen van jouw gelijk. En je laat de mogelijkheid om te leren liggen.

Mag ik mijn partner vragen te veranderen?

Even wat theorie. Het wetenschappelijke uitgangspunt dat wij van harte onderschrijven is dat een relatie een systeem is. Je reageert op elkaar. Dat wilt zeggen dat je jezelf nooit als een afgerond persoon ziet. Wanneer je zegt: zo ben ik eenmaal, wordt de relatie een optelsom van twee karakters. Zo praten mensen ook vaak. Onze karakters botsen nu eenmaal, dus we passen niet bij elkaar, zeggen ze dan. Als je daar sterk van overtuigd bent, heeft relatietherapie geen zin.

Wat zijn goede redenen om in relatietherapie te gaan?

 • Je wilt serieus kijken naar je eigen aandeel in het geheel
 • Je bent bereid om nieuwe aspecten van je partner te zien en daarop te reageren

Wat zijn verkeerde redenen om in relatietherapie te gaan?

 • Je wilt dat de relatietherapeut je partner eventjes goed tot de orde roept
 • Je vindt je partner een hopeloos geval en je zoekt iemand om daarover te klagen
 • Je wilt scheiden en het verwijt voorkomen dat je niet mee wilde naar de therapeut

Voorbeeld: Edo en Marjolein

Dan hebben we er tenminste alles aan gedaan’, licht Edo toe. Hij is vastbesloten het niet zomaar op te geven. Hun dochtertje vroeg bij het afscheid of ‘mammie en pappie uit elkaar gingen’. Marjolein schiet vol als ze het vertelt. Ze wil het fijn hebben met Edo, maar op een of andere manier lukt dat steeds moeilijker. Ze lucht vaak haar hart bij haar oude schoolvriendin Wilma. Die heeft de liefde nog zien opbloeien tussen Edo en Marjolein. Ze waren een stel vanaf de brugklas. Iedereen zei dat ze perfect bij elkaar pasten. Maar na tien jaar huwelijk en twee kinderen, lijkt het niet te lukken.
Edo en Marjolein zitten opnieuw in de schoolbanken. Ditmaal om te leren over zichzelf. Ze proberen als twee volwassenen in gesprek te komen met elkaar. Dat is moeilijk, maar ze merken elkaars bereidheid. Dat herinnert aan de inzet waarmee ze hun relatie begonnen. De afspraak die ooit zo veelbelovend leek, blijkt nog steeds de moeite waard. Het zijn drie intensieve sessies met huiswerk tussendoor. Het koppel leert snel. Tijdens de laatste sessie beloven ze elkaar met ons programma aan de slag te gaan. Marjolein kan haar dochter geruststellen: ze gaan niet scheiden, ze maken een nieuwe start.

Relatietherapie kan het vuur doen opvlammen

Wat doet een relatietherapeut?

Sommige mensen beginnen niet aan relatietherapie, omdat ze vinden dat ze het ‘toch allemaal zelf moeten doen’. Dat laatste klopt, maar het houdt niet in dat een buitenstaander, met een geoefend oog en een scherp oor daarbij niet kan helpen. Een relatietherapeut stelt verdiepende vragen, heeft aandacht voor ieders behoefte aan liefde en intimiteit. Ook geeft hij (of zij) zijn indruk van je gedrag. Een relatietherapeut verdiept zich afwisselend in ieders standpunt en trekt geen partij.

Gespecialiseerde relatietherapie

Voor veel voorkomende relatieproblemen hebben wij een eigen aanpak ontwikkeld. Op deze website beschrijven wij verschillende relatietherapie programma’s die we aanbieden. Zo kunt u lezen over de Zeeuwse aanpak bij:

Onze kortdurende relatietherapie kan de aanzet zijn om te zoeken naar een relatietherapeut in de buurt. Daarvoor hebben wij een aantal tips.

Hoe kun je relatie gewoontes veranderen?

Verkeerde gewoontes versterken zichzelf. Volgens zijn in dit geval bepaalde gesprekken niet of niet volledig gevoerd. Er blijft iets dwars zitten of onbesproken, waardoor beide partners zich terugtrekken of de ruzies zich herhalen. De partners zijn er bewust of onbewust mee gestopt als het ware hun ‘stokjes in het vuur’ te leggen. De spontane beweging naar de ander toe, die de brandstof vormde voor een levendige ontmoeting, is verminderd. Het vuurtje dat ooit brandde, smeult enkel nog maar – verstikt onder de oude kolen. Daardoor zoekt men elkaar niet meer op om zich te warmen.

Relatietherapie betekent ‘de stokjes opnieuw in het vuur leggen’. Dat vraagt allereerst dat je bewust nagaat op welke momenten je jezelf terug bent gaan houden. Je bent bijvoorbeeld minder gaan meedelen omdat je je niet veilig voelde bij je partner. Of omdat je handelde vanuit hoe je het vroeger hebt aangeleerd.

Nu is er de mogelijkheid samen nieuw gedrag te leren. Door in relatietherapie stil te staan bij wat je denkt, voelt, wilt en doet, reageer je niet langer uit gewoonte. Je verruimt je blikveld en daardoor zie je oplossingen die soms voor de hand liggen, maar die je over het hoofd zag omdat je vastzat aan hoe je dacht dat het hoorde.

Ik wil veranderen, jij ook?

Realiseer je dat het veranderen van gewoontes niet altijd eenvoudig is. Sommige reacties zijn plotseling niet meer vanzelfsprekend. Dat is lastig, soms. Het dringt bijvoorbeeld tot je door hoe je elkaar de laatste tijd afwijst. Je merkt scherper waar je behoefte aan hebt en tegelijk ervaar je dat het pijnlijk is dat dit niet wordt vervuld.

Relatietherapie vraagt wilskracht. Het vraagt een ferm besluit van beide partners. Tot dit besluit kun je je partner in wezen niet dwingen. Je kunt hem duidelijk maken wat er speelt bij jou en aandringen op relatietherapie, maar uiteindelijk geeft de ander daarop zijn oprechte antwoord. Het aangaan van intensieve gesprekken moet een eigen keuze zijn. Ieder moet zijn eigen reacties bespreekbaar maken, dat kan de ander niet voor hem doen. Anders ga je elkaar de les lezen, en mogelijk is dat nu juist de verkeerde gewoonte die je hebt ontwikkeld.

Jezelf trainen

Veranderen is niet gemakkelijk. Vergelijk relatietherapie met een dieet of een trainingsprogramma: als je het half doet of als je het niet volhoudt, werkt het niet. Maak het dus niet te zwaar – dan houd je het niet vol. Maar ook niet te licht: dan werkt het niet.
In onze relatietherapie plannen we dus bewust momenten van ontspanning en adviseren we de gesprekken niet te vermijden, maar ook om deze te beperken. Er zijn grenzen aan hoe lang een mens alert kan zijn. Je hebt ook behoefte aan rust en soms tijd voor jezelf tussen de sessies door.

Als in relatietherapie helder wordt wat er aan schort, breekt een moeilijke maar noodzakelijke fase aan. Vergelijk het maar met een wond die verdoofd is geweest: als ze heelt gaat ze jeuken. Wees niet bang je partner pijn te doen door oprecht te zijn. Je doet elkaar meer pijn door alles bij het oude te laten en je relatie te laten verzanden.

Gaandeweg zal je contact zich verrijken en dan weet je steeds beter waarom je deze inspanning levert. Soms gaat dit sneller dan verwacht. Het is nooit te laat om te veranderen. Soms hebben koppels er jaren voor nodig om elkaar opnieuw in de armen te sluiten. Wij spreken stellen die de scheidingspapieren al klaar hebben liggen, of sterker nog: dit al hebben gedaan.

Voorbeeld: Lucas en Manouska

Lucas is een joviale veertiger. Hij stapt gemakkelijk binnen bij anderen. Dat is ook vier jaar geleden gebeurd toen hij het aanlegde met de oppasmoeder van zijn zoontjes. Toen Manouska er na drie maanden achterkwam, verbrak ze de relatie. Lucas vond dat hij dat had verdiend en ze regelden in goed overleg hun co-ouderschap. Ze bleven elkaars verjaardag vieren en zelfs een korte vakantie lukte wonderwel. De kinderen stelden uiteindelijk de vraag waar ze zelf aan voorbij wilden gaan: ‘Waarom gaan jullie niet weer samen verder?’ Lucas had er niet over durven beginnen, schuldig als hij zich voelde over zijn overspel. En Manouska vond het best zo, maar merkte dat ze nog steeds hield van Lucas. Ze nemen een verstandig besluit: ze gaan uitpluizen waarom hun relatie knalde. Dan komt meer aan het licht over hun verhouding. Over de manier waarop Lucas zich opdringt en Manouska hem van het lijf hield, omdat het haar benauwde dat hij helemaal in haar op wilde gaan. ‘Dit gesprek hebben we vier jaar laten liggen’, besluit Manouska. Lucas knikt. Hij is zelfstandig geworden en wil zich niet opnieuw in een relatie verliezen. Maar Manouska is zijn grote liefde, dat weet hij ook.

relatietherapie vraagt daadkracht

Relatietherapie vraagt daadkracht

Sommige partners zijn vastbesloten te veranderen en daarmee laten ze merken hoe waardevol de ander (nog steeds) is. Waardeer het als je partner dit voor je over heeft. Dit geeft de moed om de confrontatie met jezelf en de ander aan te gaan.

Laat merken dat deze verandering je serieus is.
Het kan zijn dat je niet veel meer verwachtte van je partner en nu merkt dat je daardoor bent ingedut. Je dacht dat het normaal was dat een partnerrelatie, na de eerste verliefdheid, een sleur wordt. Je behoefte aan contact is al lange tijd niet vervuld en je relatie voelt als een droge huid die verlangt naar zalf. Misschien heb je zelfs wel eens gefantaseerd over hoe het zou zijn om ermee te stoppen. Je vraagt je af hoelang je het samenleven vol moet houden, op deze manier.

Ga in gesprek

In al deze gevallen hebben wij een dringend advies: ga hierover met elkaar in gesprek. De meeste koppels hebben geen idee hoeveel er kan veranderen tussen hen. Logisch niet, daar is nauwelijks aandacht voor in de opvoeding en het onderwijs. Een partnerrelatie wordt over het algemeen als een gegeven beschouwd, maar dat is het niet. Relatietherapie kan helpen je relatie te verdiepen, en daarvoor kun je zelf het initiatief nemen.

Artikel Hoe vind je dat bijzondere gevoel weer terug?Wil je meteen aan de slag? In ons achtergrond artikel (19 pagina’s)  Hoe vind je dat bijzondere gevoel weer terug? leggen we stap-voor-stap uit wat je kunt doen. Dit artikel kun je downloaden via de webshop van onze uitgeverij. Laat ons weten wat je er mee hebt gedaan!

Relatietherapie is een doorstart

Relatietherapie vraagt dat je naar jezelf kijkt in de relatie met de ander. Jij hebt blijkbaar gewoontes ontwikkeld en die komen niet uit de lucht vallen. Als je in relatietherapie daarnaar kijkt, is er ruimte voor een nieuwe omgang met elkaar.

Wij vinden het schrijnend te zien hoeveel tijd en geld ontevreden stellen investeren in andere zaken dan hun relatie. Een intieme relatie is van grote betekenis, en zeker als er kinderen zijn is een scheiding behoorlijk ingrijpend.

We zijn onder de indruk van de positieve veranderingen die we waarnemen als koppels het besluit nemen in relatietherapie te gaan. En we zijn diep geraakt als partners over de schutting van hun gekwetste behoeftes heenkijken en elkaar opnieuw vinden als hartsvrienden. Vaak gaat dit veel sneller dan verwacht. Beschouw het verdiepen van je relatie als een ontdekkingstocht: je weet niet waar je uitkomt, maar je kunt wel op weg gaan.

Geen lijmpoging

Denk hierover na, voordat je de deur dichtdoet- dat willen we maar zeggen. Volgens onze opvattingen is relatietherapie geen lijmpoging, maar een doorstart: de uitkomst is in alle gevallen een verandering van de oude situatie. Als je relatie op het spel staat is dit de moeite van het proberen zeker waard. Hoe je ook samen verder gaat: jij kunt hierdoor uitgroeien tot een zelfbewuster persoon.

Zoek hulp

Het ligt voor de hand dat wij het belang onderstrepen van ons eigen beroep. Het zou vreemd zijn als we dit niet zouden doen. Toch zou het mooi zijn als we onszelf als beroepsgroep zouden kunnen opheffen, bijvoorbeeld omdat iedere volwassene in zijn opvoeding meekrijgt hoe hij een liefdevolle relatie vorm kan geven. En als vrienden of familieleden niet klaarstaan met hun oordeel, maar luisteren als het met je partner even niet zo lekker loopt. Helaas is dit meestal niet het geval. Zoek hulp als je samen niet verder komt.

Meer weten? Lees op ons relatieblog over relatietherapie, liefde, verschillen, ruzie en relatietips.