Stoppen met ruzie

Wanneer ruzie een gewoonte wordt, komt het mes op tafel en verdwijnt de liefde door de achterdeur. Ons relatietherapie-programma Stoppen Met Ruzie is gericht op oplossingen op de lange en op de korte termijn. Op deze pagina lichten we onze aanpak toe.

Hardnekkige ruzie gewoontes

Wanneer ruziestellen bij ons aankloppen hebben ze de eerste stap al gezet. Ze erkennen dat ze ruzie tot een gewoonte hebben gemaakt. Vooral als de kinderen getuige zijn van de openlijke of onderhuidse vijandigheid schamen ze zich voor hun gedrag. Zo waren ze niet met elkaar begonnen. Ooit was de ander iemand waarmee je het goed kon vinden. Maar de rek is eruit. Muggen worden olifanten en ieder verkeerd woord is teveel.

Als stress op het werk of in het huishouden de oorzaak is, kan een vakantie helpen. Maar meestal spelen relationele gevoelens een rol. Daarmee doelen we op emoties die omhoog komen als de partner in de buurt is. De ruzie blijft in de lucht hangen ook op de camping of in het hotel.

Puberdiscussies

Het valt op dat ruziestellen meestal wel degelijk van elkaar houden en geen kwaadaardige mensen zijn. Ze lijken eerder verslaafd aan puberdiscussies. Verbaal pingpong dat meestal eindigt als beide spelers de zaal uitlopen. Daardoor laten de partners niet meer merken wat er werkelijk in hen omgaat. Hoe doorbreek je die gewoonte?

Ruzies leren bijsturen

Onze relatietherapie bij een ruziepatroon is gericht op de korte termijn en de lange termijn. Aan het eind van het relatietherapie-arrangement geven we praktische tips voor directe ontnuchtering. Een aantal ervan kun je lezen in ons artikel Stoppen met ruzie >>.

Voor de eerstkomende tijd is dit van levensbelang. Je moet als stel je gesprekken leren bijsturen. Als de rook uit de motorkap komt, parkeer je de auto op de vluchtstrook. Je blijft niet doorrijden als het rode lampje gaat branden. Als het je samen lukt om escalaties te vermijden, krijg je weer wat meer vertrouwen in jezelf en elkaar.

Wat speelt er werkelijk?

In de therapiesessies werken we aan de lange termijn. Hoe krijg je de relatiemotor op gang zonder dat ie oververhit raakt? Hoe houd je jezelf in de hand en lok je de ander niet uit? We gaan in op de achterliggende overtuigingen en de gevoelens die de aanleiding vormen dat je telkens opnieuw de boksring instapt. We gaan in op wat dit oplevert en maken jullie opmerkzaam op de signalen van je lichaam. Wat gebeurt er voordat je boos wordt? De oorzaak van een ruziegewoonte kan te maken hebben met de huidige situatie. Een van de partners voelt zich telkens miskend. Maar het kan ook een gebeurtenis uit het verleden zijn die nog steeds dwarszit.

Via ons programma Stoppen Met Ruzie kunt u in korte tijd zicht krijgen op de achterliggende motieven en gevoelens. We benoemen onderwerpen om verder over door te praten en geven tips om gesprekken beter te reguleren.
Ook stimuleren we dat beide partners onderling afspraken maken over de kritische momenten. Dat zijn de situaties waar de vlam snel in de pan slaat.

ruzie oplossen

Allerlei onderwerpen kunnen de aanleiding zijn om telkens ruzie te maken. De omgang met de schoonfamilie, de verdeling van het werk, de hoeveelheid seks of de opvoeding van de kinderen. Hardnekkige ruzie is een symptoom. Doordat partners de kern vermijden ontstaat zinloos gekissebis.

In Relatietips voor Dummies beschrijven we strategieën om conflicten op te lossen zonder ruzie. De meeste ervan leerde je zelf op de basisschool en schrijf je voor aan je kinderen. Een goed idee om dit samen ook toe te passen.