De sleur doorbreken

Sleur komt niet uit de lucht vallen. Al denken de meeste stellen van wel. Ongemerkt blokkeer je niet alleen de initiatieven van je partner, maar stop je ook je eigen enthousiasme in de doofpot. Het is de kunst hier de vinger op te leggen. Hoe doe je dat?

Samen en toch alleen

Sleur is een taai verschijnsel. Aan de oppervlakte heeft men het wel gezellig met elkaar. Vaak is angst voor confrontatie (en dus verandering) de reden. Je houdt het liever bij het oude. Comfortabel en veilig. Meningsverschillen worden toegedekt en tradities in ere gehouden. De omgang wordt daardoor op een subtiele manier plichtmatig. Ieder vervreemdt van zijn spontane reactie. Gedachtes en gevoelens worden klemgezet en dit gebeurt haast onmerkbaar. Niet merkbaar voor de partner, maar vaak ook niet voor degene zelf. Wat blijft is een futloos gevoel of fysieke signalen zoals benauwdheid op de borst of keel. Sleur ontstaat omdat ieder reageert zoals hij denkt dat het moet. De ander wordt teruggefloten als hij daar niet aan voldoet. Beide partners houden elkaar in een keurslijf. Doe maar gezellig, vrolijk of normaal.

De prijs die je daarvoor betaalt is dat je enthousiasme afneemt. In plaats van een prikkelende opmerking slaak je een zucht. In plaats van een oprecht ‘nee’, kies je voor een plichtmatig ‘ja, hoor’. Sleur is een sluipend gif voor het contact.

Opwinding

Koppels proberen vaak allerlei activiteiten uit om hun relatie nieuw leven in te blazen. Spannende reizen, nieuwe ontmoetingen, samen sporten, andere seks. Meestal raakt dit niet de kern. Het gaat er niet om dat je allerlei dingen samen doet. Ook hoef je geen ruzie te gaan maken, naar een parenclub of te bungee-jumpen. Het gaat er vooral om dat je spontaner durft te worden tegenover elkaar.
Vaak voelen beide partners  zich diep vanbinnen eenzaam. Soms merken ze dit, soms is het meer een dof gevoel van berusting. Als compensatie voor de relationele armoede storten partners zich op hun werk of bewaren hun liefde voor de kinderen en de hond.

Je hart luchten

Hoe kun je de sleur doorbreken? Allereerst door toe te geven dat je niet meer opbloeit van het partnercontact. Dat betekent overigens niet dat je uit elkaar hoeft te gaan of dat je partner plotseling helemaal niet meer deugt. De tweede denkstap is dat je sleur niet beschouwt als een natuurlijke slijtage. Je kunt er iets aan gaan doen.

Ons relatietherapie programma De Sleur Doorbreken

Wij stimuleren de partners zich meer te uiten. Binnen de veiligheid van de therapiesituatie krijg je de ruimte je hart te luchten. We geven persoonlijke aandachtspunten. Ieder heeft namelijk zo zijn eigen manier ontwikkelt om zich terug te trekken of zijn eigen gang te gaan. Het koppel kan vervolgens zelfstandig stappen zetten om de levendigheid te herstellen. De oefeningen uit ons boek Verdiep je relatie kunnen daarbij ondersteunen.

Routine

Niet alleen bij oudere stellen kan de liefde zijn glans verliezen. Ook partners met jonge kinderen kunnen afstompen. De dagelijkse routine en de werkstress eist zijn tol. De speelse sfeer die spontaan ontstond tijdens de studietijd is verdwenen. Het volwassen rolgedrag krijgt de overhand. De partners zien zichzelf veranderen in huisslofen, betweters en opvoedpolitie.

Klokkenluider

Vaak is een van de twee partners de klokkenluider. Hij of zij is de eerste die het fletse gevoelspalet aan de orde stelt. Wie samen weigert de tijd uit te zitten kan op zoek gaan  naar de oorspronkelijke vonk. De omgang die maakte dat je elkaar graag opzocht. Een relatietherapie-weekend is  een time-out  om de oorspronkelijke vriendschap te herstellen.