Bij veel ouders en volwassen kinderen groeit de behoefte om de relatie te verbeteren. Een gezinsweekend is dan een uitgelezen manier om dit te doen. Soms steken oude conflicten telkens weer de kop op. Of je kijkt milder terug op hoe je opvoeding is verlopen en dit wil je delen. Er groeit met terugwerkende kracht meer waardering voor de inspanningen van de ouders.

Omgekeerd zijn de scherpe randjes er bij de kinderen vanaf. Ze gedragen zich volwassener en opener naar jou als voormalig opvoeder. Van twee kanten kan een gezinsweekend zorgen voor toenadering.

De relatie verbeteren

Het kan erg verhelderend zijn als kinderen zich uitspreken over hoe ze jou als opvoeder (hebben) ervaren en andersom. Er kunnen onderwerpen ter sprake komen die onderhuids nog steeds doorwerken. Moeilijke issues en heftige gebeurtenissen uit het verleden kunnen zo een gezonde plek binnen de relatie krijgen.Wat er is gebeurd zie je nu meer in perspectief. Je kunt voorbij je oordelen kijken en je bent geen puber meer of beginnende ouder.

Waardering

Tijdens een familieweekend kun je onder professionele begeleiding :

  • vertellen hoe je worstelde met je rol als ouder
  • duidelijk maken dat je het idee had (en hebt) dat je ouders over je oordelen
  • vragen stellen die je niet eerder hebt gesteld
  • je  uitspreken over zaken die onderbelicht zijn gebleven, maar waar nu wel aandacht voor is.

Broers en zussen

Een familie- of gezinsweekend kan ook de verhoudingen tussen broers en zussen verbeteren. Ouder en wijzer geworden kunnen familievetes worden bijgelegd. Ook kan worden uitgewisseld hoe ieder de sfeer in het ouderlijk huis heeft ervaren. Het kan bijdragen aan een beter begrip voor elkaars situatie. Daardoor blijf je niet rondlopen met wrok of klemmende vragen.

Maatwerk

Wij bieden de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op gevoelige punten. Daarbij zorgen we ervoor dat de gesprekken niet uit de bocht vliegen en luisteren met een professioneel oor zodat er wederzijds begrip kan groeien. Ook kiezen wij geen partij, maar streven ernaar dat alle betrokkenen zich gehoord en begrepen voelen.