Bij een gebrek aan verbinding verliest de partnerrelatie aan betekenis. Waarom zijn we eigenlijk nog bij elkaar? Wat ontbreekt er? In dit artikel bespreken we drie varianten van een los zand relatie. Het verstandshuwelijk, Ieder Zijn Eigen Ding relatie en de ruzie relatie. Wat is er mis met je eigen gang gaan?

De kenmerken van een los zand relatie

In het algemeen kun je zeggen dat de partners teveel hun eigen gang gaan. Dat speelt op twee vlakken:

  • Ze gunnen elkaar geen inkijkje in hun gevoelsleven
  • Ze nemen eigenhandig belangrijke besluiten.

Een verstandshuwelijk

Het zogenaamde verstandshuwelijk is een voorbeeld van een los-zand relatie. Bij een verstandshuwelijk is het tweede kenmerk niet van toepassing. De partners  functioneren als een goed team. Belangrijke besluiten worden nog steeds gezamenlijk genomen. Ze houden rekening met elkaar en kunnen het goed met elkaar vinden.

Wat ontbreekt is intimiteit. De voormalige liefdespartners leven als goede vrienden samen.  Het eerste aspect: delen wat er in je omgaat, ontbreekt in een verstandshuwelijk. Voor de omgeving lijkt dit een gelukkig stel. Zelf ervaren ze dat niet zo. Het losse zand zit dan ook niet aan de oppervlakte, maar in de fundering. Een hecht gevoelsleven ontbreekt.

Als iedereen zijn eigen gang gaat

Het losse zand karakter kan zich ook uitbreiden tot het tweede aspect: besluiten nemen.  Wanneer partners niet delen wat er in hen omgaat en ook niet delen wat ze gaan doen (hooguit meedelen) ontstaat er een Ieder Zijn Ding relatie. Partners leven in het gunstigste geval prettig langs elkaar heen. Ieder heeft zo zijn eigen leven en houdt minimaal rekening met de wensen van de ander.

Vrijheid Blijheid is het ideaal. Als jij toevallig zin hebt om samen met mij iets te doen, is dat prima. Als dat niet zo is: even goede vrienden. Rekening houden met elkaars behoeften wordt gezien als een zwaktebod. De relatie moet geen dwangbuis worden. Dat is de angst van partners die een Ieder Zijn Ding relatie vormgeven.

Als los zand ruzie wordt

Hierboven beschreven we de prettige variatie van een los-zand relatie. De meest pijnlijke variant is echter de Ruzie Relatie. Ook nu gaan beide partners hun eigen gang. Wel op een andere manier. Innerlijk zijn ze namelijk met elkaar bezig. Ze willen wel meer delen met elkaar, maar zijn niet in staat tot intiem contact. Ze zoeken elkaar op maar ze zijn niet openhartig. Ruzie wordt dan het pijnlijke spel dat ze iedere keer opnieuw spelen.

Twee eilandjes

Het voordeel van een los-zand verhouding is tegelijkertijd het nadeel. De partners ervaren een grote mate van vrijheid, maar merken eveneens een gemis. We leven op twee eilandjes, is een veelgehoorde klacht hierbij. En als de seks eruit is: we leven als broer en zus.

Wanneer het langdurig niet meer leuk is, biedt de los-zand relatie weinig kleefkracht om een crisis te kunnen doorstaan. Er is een tekort aan verbinding. Verbinding die ontstaat door je doen en laten op elkaar af te stemmen en te delen wat er in je omgaat.

In een los zand relatie praten de partners met zichzelf en niet met elkaar

Met jou kan ik niet praten

Een los-zand relatie kan leiden tot stille emotionele armoede. Het gevaar ontstaat dat je jarenlang een relatie vormgeeft die je eigenlijk niet wilt. Soms houdt de afstand die men (samen) creëert een pijnlijke afwijzing in. Ik ga mijn eigen gang omdat ik met jou niet kan praten, is dan de onderliggende boodschap.

De stoere eenpitter

Door hun eigen gang te gaan camoufleren sommige partners hun onkunde om een intieme relatie vorm te geven. Ze benadrukken het belang van een eigen leven en profileren zichzelf als een stoere en eigenzinnige persoonlijkheid. In het begin komt dat geloofwaardig over. Totdat de andere partner toenadering zoekt. Daar zijn ze allergisch voor.

Afstand en verbinding

Meestal begin je niet met los zand. De hormonale lijm van de verliefdheid zorgt aanvankelijk voor een sterke verbinding. Het is niet verkeerd als je daarna elkaar wat loslaat. Het is goed om alleen op reis te gaan. Mits je bij thuiskomst je schat aan ervaringen deelt. Dat wel. Het pijnlijke van een los-zand verhouding is  dat de partners afstand nemen van elkaar, omdat ze er samen niet uitkomen.

Af en toe even op je eigen eilandje is prima. Maar zorg wel dat je ook in staat blijft om een brug te bouwen.

Oefening taboe onderwerpen

Misschien is er een onderwerp waar jouw partner zich absoluut niet mee moet bemoeien. Dit is mijn levensstijl en daar mag jij niets over zeggen. Vraag eens aan je partner of hij een dergelijk onderwerp van jouzelf kan noemen. Dus waar mag jouw partner zich niet mee bemoeien.

Zonder daar inhoudelijk op door te gaan, want dat wilde je immers niet, is het goed dergelijke taboe-onderwerpen eens op een rijtje te zetten. Misschien noemt je partner iets waar jij je totaal niet van bewust bent. je kunt dan kiezen: overleggen we daar over of hou ik dit voor mezelf?