Na een tijdje ken je elkaar zo goed dat je geen zin hebt om je verder te verdiepen in elkaars leefwereld. Toch is dat belangrijk. Anders verliest je relatie aan intimiteit. En voor alle duidelijkheid: meer seks lost het probleem niet op. Intimiteit werkt anders. Ook voor mannen.

Vriendschap

Zowel mannen als vrouwen vinden een vriendschap intiemer van aard als ze hun diepere gedachten delen, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het verschil is dat mannen hun vis-, voetbal en stapvrienden ook waarderen als er weinig persoonlijks wordt besproken. Het is dan wel niet zo intiem, maar het blijft leuk. Vrouwen zoeken eerder naar een hartsvriendin waarmee ze gevoelens kunnen delen. Als een man die niet vindt is het ook goed.

Praten of doen?

Bij het aangaan van een heteroseksuele relatie kan dit verschil in waardering een rol spelen. Mannen willen liever dingen doen en vrouwen praten graag over wat ze bezighoudt. Het lijkt alsof mannen eerder tevreden zijn en vrouwen vaak ontevreden. Voor je het weet ga je mee in hoe mannen worden afgeschilderd in de media. Doeners en geen praters. Maar is dat zo?

Mannen durven zich niet bloot te geven

Het is echter maar de vraag of mannen inderdaad minder behoefte hebben aan een gesprek. Er zijn websites waar mannen worden afgeschilderd alsof ze niet in staat zijn om over hun gevoelens te praten. Omdat dit domweg niet in hun DNA zit. Ze moesten immers gaan jagen. Vrouwen moeten hier mee leren leven en slim gebruik van maken, is dan de insteek.

De moed om te praten over jezelf

Een zwaktebod, vinden wij. Zo komen mannen wel heel gemakkelijk weg. Hun bindingsangsten zijn dan een gegeven geworden. Die moedige man kan best leren zich onzeker te voelen en toch te praten. Als je als krijger een tijger in de bek durft te kijken, moet je ook met een vrouw durven praten, toch? En die oermannen leefden in groepen en moesten overleggen om die tijger op te sporen.

Wel is het zo dat vrouwen gemiddeld genomen Meer woorden gebruiken dan mannen. Maar voor beide geldt: praten is een belangrijke vaardigheid voor een intieme vriendschap.

Oppervlakkige gesprekken.

Praat je steeds over hetzelfde? Wil je continu jouw fascinatie voor sport of mode bespreken? Of vertellen hoe leuk en gezellig je vriendinnen zijn?  Hoe oppervlakkiger je praat (denk aan praatjes over het weer of de kwaliteit van het eten in een restaurant) hoe breder het gesprek en neutraler het onderwerp.

Voor het onderhouden van een intieme relatie zul je het hier niet bij moeten laten. Dergelijke  kletspraatjes kun je namelijk met iedereen aangaan. Wat jouw partner uniek maakt is het intieme inkijkje in jouw gevoels- en gedachten wereld.

Verdiepende gesprekken

Tijdens dit gesprek wordt persoonlijke informatie uitgewisseld. Je bent aan het aftasten hoe betrouwbaar de ander is en of hij geen gebruik van jouw openheid zal maken. Je leert elkaar beter kennen. Verdiepende gesprekken geven kleur aan de relatie.

De Amerikaanse relatie professor Arthur Aron vroeg studenten, die elkaar nog niet kenden, om drie kwartier (onder vier ogen) met elkaar te praten. De opdracht was om eerlijk en open 36 persoonlijke onderwerpen te bespreken. De controlegroep kreeg 36 discussie onderwerpen voorgelegd. Wat bleek? De studenten die persoonlijke informatie hadden uitgewisseld vonden elkaar een stuk aardiger dan de koppels die slechts hun standpunten hadden uitgewisseld.

De ander toelaten: intimiteit

Hiervoor schreven we al iets over de groei van een intieme vriendschap. De ingrediënten daarvoor moeten wel aanwezig zijn, maar dat is niet voldoende. Intimiteit is een uitwisseling, een actief gebeuren. Het brengt een zeker risico met zich mee. Je weet immers nooit van tevoren hoe de ander op jouw onthullingen reageert.

Een liefdesrelatie groeit zodra je je meer openstelt voor elkaars binnenwereld.  Dat betekent dat je laat nergens wat er in je omgaat en zorgvuldig luistert naar wat de ander verteld. Door je aandacht intens te richten op het intieme gesprek, kan een flow-ervaring  ontstaan. De tijd lijkt stil te staan en de omgeving raakt spontaan op de achtergrond. Daarom zonderen verliefde stelletjes zich graag af. Samen scheppen ze de sfeer voor een intiem gesprek.

Vijf soorten intimiteit

Het woord ‘intimiteit’ wordt nogal eens beperkt tot seksueel contact, maar haar betekenis is veel breder. Je kunt vijf verschillende soorten intimiteit onderscheiden:

  • Intellectuele intimiteit. Dat zijn de momenten waarop je bespreekt wat er in je omgaat.
  • Fysieke intimiteit. Je kunt denken aan knuffels, een aanraking en natuurlijk: seks.
  • Sociale intimiteit. Deze vorm van intimiteit groeit door gedeelde ervaringen.
  • Emotionele intimiteit. Dit is het gevoel van emotioneel verbonden voelen met je partner. De voedingsbodem hiervoor is het uitwisselen van emotionele gebeurtenissen.
  • Spirituele intimiteit. Het delen van dieperliggende intuïtieve (en religieuze) gevoelens.

Rondom een liefdesrelatie is veel verwarring. Het zijn de veel voorkomende fouten en overtuigingen die de liefdesstroom in de weg staan.

Feiten en fabels over intimiteit

Intimiteit groeit vanzelf.

Onderzoek toont het tegenovergestelde aan. Wanneer partners op een dag veel persoonlijke informatie met elkaar hebben gedeeld, goed naar elkaar hebben geluisterd en elkaar hebben gesteund, ervaren ze meer intimiteit in hun relatie.

Je kunt conflicten maar beter vermijden, die staan intiem contact in de weg.

Het tegendeel is waar. Hoewel je conflicten niet op de spits moet drijven, moet je ze ook niet onder de mat vegen.  Spreekt meningsverschillen uit, maar let erop dat de sfeer vriendschappelijk blijft. Het blijkt dat stellen die dit doen en elkaar bijstaan tijdens tegenslagen twee jaar later nog steeds samen gelukkig zijn.

Een relatie hoef je niet te onderhouden. Je houdt toch immers van elkaar?

Dat is een romantische mythe. Soms denken mensen dat de liefde vanzelf blijft stromen. Meestal kom je bedrogen uit, want je bent mentaal niet voorbereid op de onvermijdelijke wrijving die ontstaat binnen het partnerteam. Wanneer je partner je teleurstelt (en dat gebeurt onherroepelijk) heb je geen visie op de liefde waar je kracht uit kunt putten. Bij de minste tegenslag geef je op. Je kunt natuurlijk telkens opnieuw beginnen -en hopen dat het ditmaal vanzelf beter gaat.

Verstandshuwelijk

De grootste valkuil is dat je alleen nog functioneel contact aangaat. Je bent dan wel goede collega’s, maar jullie intieme vriendschap is verdwenen. Je geeft samen een verstandshuwelijk vorm. Je beperkt je dan tot een prettige, maar afstandelijke omgang met elkaar. Door het verlies aan intimiteit kun je verbitterd raken. Waar is de liefde gebleven? Het lijkt alsof deze vanzelf door je vingers is geglipt.