Realiseer je dat het veranderen van gewoontes niet altijd eenvoudig is. Sommige reacties zijn plotseling niet meer vanzelfsprekend. Dat is lastig, soms. Het dringt bijvoorbeeld tot je door hoe je elkaar de laatste tijd afwijst. Je merkt scherper waar je behoefte aan hebt en tegelijk ervaar je dat het pijnlijk is dat dit niet wordt vervuld.

Relatietherapie vraagt wilskracht

Relatietherapie vraagt een ferm besluit van beide partners. Tot dit besluit kun je je partner in wezen niet dwingen. Je kunt hem duidelijk maken wat er speelt bij jou en aandringen op relatietherapie, maar uiteindelijk geeft de ander daarop zijn oprechte antwoord. Het aangaan van intensieve gesprekken moet een eigen keuze zijn. Ieder moet zijn eigen reacties bespreekbaar maken, dat kan de ander niet voor hem doen. Anders ga je elkaar de les lezen, en mogelijk is dat nu juist de verkeerde gewoonte die je hebt ontwikkeld.

Jezelf trainen

Veranderen is niet gemakkelijk. Vergelijk relatietherapie met een dieet of een trainingsprogramma: als je het half doet of als je het niet volhoudt, werkt het niet. Maak het dus niet te zwaar – dan houd je het niet vol. Maar ook niet te licht: dan werkt het niet.
Relatietherapie betekent ook dat je bewust momenten inplant waarop je ontspant. Moeilijke of pijnlijke gesprekken moet je niet te vermijden, maar je moet ook niet eindeloos door blijven praten.  Er zijn grenzen aan hoe lang een mens alert kan zijn.

Durf te veranderen

Als in relatietherapie helder wordt wat er aan schort, breekt een moeilijke maar noodzakelijke fase aan. Vergelijk het maar met een wond die verdoofd is geweest: als ze heelt gaat ze jeuken. Wees niet bang je partner pijn te doen door oprecht te zijn. Je doet elkaar meer pijn door alles bij het oude te laten en je relatie te laten verzanden. Gaandeweg zal je contact zich verrijken en dan weet je steeds beter waarom je deze inspanning levert. Soms gaat dit sneller dan verwacht. Het is nooit te laat om te veranderen.