Is de liefde een vaardigheid? Een sport? Het gevaar is dat je dan teveel met jezelf bezig bent. Dat je de ‘beginners-mind’ verliest en denkt dat je dit vak beheerst. Is de liefde een gebaar? Een cadeautje? Dat kan de uitdrukking er van zijn.  Maar het kan al gauw een kunstje worden, als de liefdesblik ontbreekt.

Liefde vertederd

Volgens ons is de liefde geen kunstje maar een kunst. Die begint met de liefdevolle kijk op de ander. De kunst om iets in de ander te zien wat anderen niet opvalt. Iets wat je vertederd. Iets wat je raakt. De liefdesblik ziet de innerlijke jongen/het meisje achter het uiterlijk vertoon. Het is de kunst om achter de woorden de stille hunkering op te merken. De roep van het kwetsbare deel van de ander om te worden gekend. De liefde is geen automaat, niet iets wat eenvoudigweg functioneert. De liefde is een persoonlijke ontmoeting waarbij de ander naar voren komt als een uniek mens

Harry en Evelien

Evelien is opgelucht. Ze kent Harry nog niet lang, maar de tactvolle manier waarop hij met haar omgaat, kent ze niet van andere mannen. ‘Ik weet niet of ik nog een relatie wil’, had ze gezegd. Dat was toen Harry liet merken dat ze meer voor hem betekende dan een sportvriendin. ‘Dan zal ik me niet aan je opdringen’, had hij geantwoord. Juist dat maakt dat ze Harry met andere ogen gaat zien. Evelien verbaast zich over haar gevoelens. Ze lijkt wel weer vijftien. Niet wetend wat ze wil. De omgang met Harry doet haar goed. Dat merkt ze vooral als ze alleen is. Dan verlangt ze ernaar hem te zien.

Open blik

De liefde begint met een open blik. Een eigen kijk op de ander. Je bent geen meeloper. Wie klakkeloos napraat wat anderen vinden, hoeft niet waar te nemen. Een naprater weet namelijk bij voorbaat wat hij vindt. Hij stelt zich niet open voor de ander. Laat zich niet verrassen.

Alleen als je stilstaat bij hoe je de ander werkelijk beleeft, kun je komen tot een persoonlijke reactie. Anderen zien niet wat jij in deze man of vrouw ziet. Dat blijkt soms uit het ongeloof van de omgeving als iemand verliefd is. Daarover praten we alsof diegene andere dingen ziet, zoals in uitspraken als:

  • ‘Wat ziet zij toch in die jongen?
  • Ik begrijp niet, wat hij in dat meisje ziet!’
  • ‘Zie je dan niet hoe hij werkelijk is?’

 

Maakt liefde blind?

Liefde maakt blind, zeggen we hoofdschuddend. Maar dat is niet altijd zo. Liefde is een unieke kijk op de ander. Dat is haar schoonheid. En ja, het kan een valkuil zijn. We bedoelen niet dat je een romantisch plaatje koestert. De liefdesblik is niet gefixeerd. Ze haalt het beste naar voren, zonder naïef te zijn. De liefdesblik is niet vaag, niet verblindt door de roes van de eerste verliefdheid.

Geen wetenschap

Met ‘zien’ doelen we niet op de uiterlijke kenmerken van je partner. Het is ‘zien’ in de zin van ‘zien-als’. Je registreert geen informatie, zoals een onderzoeker dit doet. Je partner is geen bijzondere diersoort en jij bent geen bioloog. Er is geen objectief meetrapport mogelijk waarin de beste partner het hoogste scoort. Voor de liefde bestaat geen keurmerk.

De kunst van een liefdesrelatie

De liefde kun je beter vergelijken met het kijken en luisteren naar kunst. Wat de een raakt in een schilderij of muziekstuk, laat de ander koud. Evenzo is de manier waarop jij je partner beleeft persoonlijk. Het is jouw zienswijze en daarvoor geldt: ik zie wat jij niet ziet, en jij ziet wat ik niet zie. Dat is niet de blik van de keurmeester. Of de visie van de koopman. De liefdesblik is het unieke gezichtspunt dat ieder mens toevoegt aan het geheel.