Overspel leidt tot een diepgaande vertrouwensbreuk, juist omdat de ander zoveel betekent. Wie veel heeft ingezet kan ook veel verliezen. Hoe graag je ook met elkaar verder wilt, twijfel aan de betrouwbaarheid van de ander zal af en toe de kop op steken. De klap van het overspel klinkt nog wel even door.

Een overspel affaire verwerken kost tijd

Meestal kost het de partners een jaar of twee om over deze twijfels heen te groeien. Een affaire verwerken gaat niet vanzelf. Er bestonden een tijdlang drie werelden: die van jezelf, de overspelige partner en de minnaar of minares. Alle drie met zijn eigen verwachtingen of argeloosheid.

De tijd heelt misschien de pijnlijke herinnering, maar zorgt niet vanzelf voor een nieuwe verhouding. Je zult opnieuw een gezamenlijk wereldbeeld moeten opbouwen. De weg ernaartoe vraagt zorg en inzet.

Openheid voorrang geven

Belangrijk is dat je allebei meer openheid geeft over wat er in je omgaat. Dat wil niet zeggen dat je doen en laten voortaan wordt gecontroleerd.  Toezicht houden op het gedrag van de overspelige partner voedt alleen maar de angst dat het opnieuw mis zal gaan.

Ga dus niet ongevraagd de mailbox van je partner checken. Solliciteer niet voor rechercheur. Je zult het risico moeten nemen dat de ander je teleurstelt of opnieuw kwetst. De liefde is nu eenmaal niet zonder gevaar.

Geruststellen na overspel

De angst dat het opnieuw gebeurt kan gaandeweg afnemen. Iedere keer dat de ander attent op je reageert word je gerustgesteld. Door dergelijke ervaringen neemt de angst af. Dat neemt niet weg dat een tijdlang de angstfantasieën omhoog kunnen komen. Scheidt in die gevallen feiten en gedachten. En bedenk praktische oplossingen.

3 Tips om elkaar te leren vertrouwen na overspel

Een aantal tips om samen het wantrouwen de baas te blijven:

  • Vermijd situaties waarin de overspelige partner opnieuw in de verleiding zou kunnen komen. Zorg ervoor dat deze de voormalige minnaar of minnares niet tegenkomt. Verander van baan, vraag overplaatsing aan naar een ander filiaal of schrijf je in bij een nieuwe sportschool. En als dit zakelijk gezien niet mogelijk is, zorg er dan voor dat er anderen bij zijn als je je geheime liefde ontmoet.
  • Verbreek ieder Whatsapp- of mailcontact met de minnaar of minnares. Laat je partner het bericht lezen waarmee je dit contact hebt verbroken. En als dit niet mogelijk is: hou het dan zakelijk.
  • Laat je leven niet beheersen door de angst dat het opnieuw mis kan gaan. Breng in kaart in welke situaties deze vooral de kop opsteken. Is het op feestjes waarbij je partner aandacht besteedt aan anderen? Raak je in paniek als hij later thuiskomt dan afgesproken? Bedenk praktische oplossingen om met deze situaties om te gaan. Maak afspraken voordat je naar een feestje gaat en laat weten waar je bent, bijvoorbeeld.

Voorbeeld overspelaffaire

Paul en Miranda

Paul is een jongen van weinig woorden. Totdat hij opbiecht al een jaar lang met een medewerkster op kantoor een relatie te hebben. Sinds die tijd hebben Miranda en Paul intensieve gesprekken gevoerd. Ze willen koste wat kost er voor zorgen dat hun relatie een nieuwe oppepper krijgt, juist nu er een crisis is. Paul:’ Nog nooit hebben wij zulke goeie gesprekken gevoerd en is het mij gelukt om onder woorden te brengen hoe ik me voel.’ Miranda: ‘Natuurlijk ben ik nog wel eens verdrietig en heb ik het er moeilijk mee dat Paul zijn collega nog steeds tegen komt. Maar ik heb Paul van een andere kant leren kennen en ik ben blij dat ik mijn schouders er onder heb gezet. Ik merk dat langzaam het verdriet slijt.’