Van analyse naar gevoel
‘Van analyse naar gevoel’, dat is in een paar woorden hoe we bij je vandaan zijn gekomen en hoe we de afgelopen weken een leerproces zijn ingegaan. Ik zeg we, maar met name voor mij (Victor) is de verandering het grootst. We zijn beide mensen met een sterke wil. Op die wilskracht hebben we enkele jaren van tegenspoed ‘overleefd’, toch is er in die jaren afgedaan aan onze relatie omdat die eigenlijk steeds op de tweede plek kwam en langzaam naar de achtergrond is verschoven. Door dat juist te benoemen en met elkaar te delen wat dat alles met ons deed en doet brengt ons nu weer dichter bij elkaar. Je hebt ons beiden signalen gegeven waar we iets mee konden doen voor onszelf en voor de ander. Niet elkaar willen managen maar met elkaar willen delen.