Relatietherapie Amsterdam

Relatietherapie Deventer

Relatietherapie Deventer is een goede keus als je relatieproblemen wilt aanpakken. Maar wist je dat er een bijzonder alternatief bestaat voor relatietherapie in Deventer? Sinds 2005 heb je de mogelijkheid om via een relatietherapie weekend een snelle start te maken. Soms is dat voldoende en kun je op eigen kracht verder. Soms is het verstandig om daarna te kiezen voor relatietherapie in Deventer. Lees meer over deze vorm van kortdurende relatietherapie >>

Relatietherapie Deventer of een time-out in een andere omgeving?

Het voordeel van kortdurende relatietherapie in een weekend (of doordeweeks) is dat je je problemen meteen goed aanpakt. Relatietherapie vraagt 100% inzet. Je kunt het niet half doen.Door een weekend ertussenuit te gaan, laat je alles achter. Je bent dan volledig op elkaar aangewezen.

Voor- en nadelen van relatietherapie Deventer?

Het voordeel van relatietherapie in Deventer (of omgeving) is dat je wekelijks kunt afspreken. Wanneer je eenmaal op gang bent met veranderen is deze regelmaat aan te bevelen. In het begin van een veranderingsproces is dit echter niet zo effectief. Na het wekelijkse gesprek (meestal een uur) val je weer snel terug in de oude gewoontes. Die zijn vaak hardnekkig en de nieuwe gewoontes zijn nog nauwelijks ingesleten. De openheid tijdens de relatietherapie sessies is dan weer snel verdwenen.

Voor- en nadelen van kortdurende relatietherapie

Het voordeel van kortdurende relatietherapie in een weekendvorm is dat je twee sessies op dezelfde dag afspreekt. Dit doe je twee of drie dagen achter elkaar. Zo maak je een goede start. De meeste en moeilijkste veranderingen worden bij de aftrap van jullie relatietherapie traject gevraagd. Dan is het goed om verschillende gesprekken kort achter elkaar te hebben. Soms heb je helemaal niet zoveel sessies nodig als je denkt en dan kun je zelf verder met een doorstart. Een relatietherapie weekend kan ook een goede analyse vormen. Je weet dan in korte tijd waaraan je moet werken. Daarna kun je in Deventer voor relatietherapie kiezen als vervolgtraject. Het nadeel van kortdurende relatietherapie-arrangementen is dat je er iets voor moet organiseren en het kost je extra reistijd.

Relatietherapie De Zeeuwse aanpak

In 2005 waren wij de eerste in Nederland die intensieve kortdurende relatietherapie op de kaart zetten. Wij merkten dat een aantal sessies relatietherapie kort achter elkaar beter werkt dan een langdurig traject. Wij ontwikkelden daarvoor onze eigen aanpak, gericht op het zo snel mogelijk voorleggen van onze indrukken. Ook stimuleren wij zelfwerkzaamheid.

Veel cliënten waarderen onze directe aanpak. Vaak vindt men ons nuchter en regelmatig krijgen we te horen dat we er niet om heen draaien. De Zeeuwse Aanpak, zijn we dit gaan noemen. Het staat voor een werkwijze waarbij wij voortdurend vier aspecten in de gaten houden. Kortdurende relatietherapie kan daarmee een voortraject vormen voor relatietherapie in de buurt. Of een time-out die voldoende is om verder te kunnen met elkaar. Lees meer over onze kijk op relatietherapie >>

Heeft relatietherapie (nog) zin?

Deze vraag wordt ons wekelijks gesteld. Vaak hebben de geliefden elkaar danig pijn gedaan en vragen zich af of de intieme vriendschap hersteld kan worden via relatietherapie. Ons antwoord is vrij eenvoudig. Als je niet bereid bent om je eigen gedrag onder de loep te nemen, heeft relatietherapie weinig nut. Je bent dan alleen maar bezig om de therapeut te overtuigen van jouw gelijk. En je laat de mogelijkheid om te leren liggen.

Verander je partner, begin bij jezelf

Wanneer je zegt: zo ben ik eenmaal, wordt de relatie een optelsom van twee karakters. Zo praten mensen ook vaak. Onze karakters botsen nu eenmaal, dus we passen niet bij elkaar, zeggen ze dan. Als je daar sterk van overtuigd bent, heeft relatietherapie geen zin. Het vraagt dat je naar jezelf kijkt in de relatie met de ander. Jij hebt blijkbaar gewoontes ontwikkeld en die komen niet uit de lucht vallen. Als je in relatietherapie daarnaar kijkt, is er ruimte voor een nieuwe omgang met elkaar.

Relatietherapie is een doorstart

Wij vinden het schrijnend te zien hoeveel tijd en geld ontevreden stellen investeren in andere zaken dan hun relatie. Een intieme relatie is van grote betekenis, en zeker als er kinderen zijn is een scheiding behoorlijk ingrijpend. We zijn onder de indruk van de positieve veranderingen die we waarnemen als koppels het besluit nemen in relatietherapie te gaan. En we zijn diep geraakt als partners over de schutting van hun gekwetste behoeftes heenkijken en elkaar opnieuw vinden als hartsvrienden. Vaak gaat dit veel sneller dan verwacht.

Volgens onze opvattingen is relatietherapie geen herstelpoging, maar een doorstart: de uitkomst is in alle gevallen een verandering in de oude situatie. Als je relatie op het spel staat is dit de moeite van het proberen zeker waard. Hoe je ook samen verder gaat: jij kunt hierdoor uitgroeien tot een zelfbewuster persoon.

Wat doet een relatietherapeut?

Sommige mensen beginnen niet aan relatietherapie, omdat ze vinden dat ze het ‘toch allemaal zelf moeten doen’. Dat laatste klopt, maar het houdt niet in dat een buitenstaander, met een geoefend oog en een scherp oor daarbij niet kan helpen. Een relatietherapeut stelt verdiepende vragen, heeft aandacht voor ieders behoefte aan liefde en intimiteit. Ook geeft hij (of zij) zijn indruk van je gedrag. Een relatietherapeut verdiept zich afwisselend in ieders standpunt en trekt geen partij.

Relatietherapie is een kans

Het ligt voor de hand dat wij het belang onderstrepen van ons eigen beroep. Het zou vreemd zijn als we dit niet zouden doen. Toch zou het mooi zijn als we onszelf als beroepsgroep zouden kunnen opheffen, bijvoorbeeld omdat iedere volwassene in zijn opvoeding meekrijgt hoe hij een liefdevolle relatie vorm kan geven. En als vrienden of familieleden niet klaarstaan met hun oordeel, maar luisteren als het met je partner even niet zo lekker loopt. Helaas is dit meestal niet het geval. Zoek hulp als je samen niet verder komt.

Gespecialiseerde relatietherapie

Voor veel voorkomende relatieproblemen hebben wij een eigen aanpak ontwikkeld. Wij bieden verschillende relatietherapie programma aan.

Relatietherapie Deventer

Relatietherapie vraagt daadkracht

Sommige partners zijn vastbesloten te veranderen en daarmee laten ze merken hoe waardevol de ander (nog steeds) is. Waardeer het als je partner dit voor je over heeft. Dit geeft de moed om de confrontatie met jezelf en de ander aan te gaan. Laat merken dat deze verandering je serieus is.
Het kan zijn dat je niet veel meer verwachtte van je partner en nu merkt dat je daardoor bent ingedut. Je dacht dat het normaal was dat een partnerrelatie, na de eerste verliefdheid, een sleur wordt. Je behoefte aan contact is al lange tijd niet vervuld en je relatie voelt als een droge huid die verlangt naar zalf. Misschien heb je zelfs wel eens gefantaseerd over hoe het zou zijn om ermee te stoppen. Je vraagt je af hoelang je het samenleven vol moet houden, op deze manier.

Relatietherapie Deventer of iets anders?

Wat je ook kiest: wij hebben een dringend advies: ga met elkaar in gesprek. De meeste koppels hebben geen idee hoeveel er kan veranderen tussen hen. Logisch niet, daar is nauwelijks aandacht voor in de opvoeding en het onderwijs. Een partnerrelatie wordt over het algemeen als een gegeven beschouwd, maar dat is het niet. Relatietherapie kan helpen je relatie te verdiepen, en daarvoor kun je zelf het initiatief nemen.

Lees meer algemene informatie over relatietherapie >>

Lees meer over het alternatief voor relatietherapie Deventer >>