De meeste mensen kijken met warme gevoelens terug op het begin van hun relatie. Toen de verhouding nog in de startblokken stond, lonkte de horizon van de onbekende ander. Je ontmoet iemand die als vanzelf je aandacht trekt. Of je struint het internet af op zoek naar de juiste match voor een date.

Gevoelens

Hoe dan ook, er komt een moment dat je merkt dat de ander plotsklaps of gaandeweg verliefde gevoelens bij je opwekt. Je voelt je aangetrokken tot iemand en de ander voelt ook iets voor jou. Dit leidt tot een intense uitwisseling waarbij de ander je leven verrijkt met zijn humor, tederheid, zorg, daadkracht – kortom: zijn unieke inbreng in jouw leefwereld. En je verbaast je over je zelf. Je wist niet dat je in staat was zo intens van een ander te houden. En nooit voelde je je zo begrepen als nu. De ander lijkt een onuitputtelijke bron van knusheid, knuffels en seksueel genot.

Vormgeven van je relatie

Spontaan zoek je elkaar op en van daaruit krijgt een vaste relatie vorm. Gaandeweg vorm je een gedeelde leefwereld gebaseerd op de (onuitgesproken) afspraak dat je liefdespartners bent. Die leefwereld heeft een buitenkant, gevormd door de manier waarop je je leven voortaan inricht. Je wordt deel van elkaars familie en vriendenkring. Je gaat samen een huishouding vormen, je deelt tijd en financiën, je wast de sokken van de ander en je brengt samen de vakanties door.

Een relatie heeft invloed op je

Maar het zijn niet alleen de omstandigheden die veranderen; je beïnvloedt ook elkaars smaak. Je deelt elkaars voorkeuren voor muziek, sport of literatuur. Je ontwikkelt met elkaar opvattingen over wat het leven de moeite waard maakt. Je discussieert over politiek. Je filosofeert over hoe jullie je leven willen inrichten. Samen geef je je relatie vorm. Je vindt andere waarden belangrijk dan je ouders of de mensen in je omgeving waarvan je je wilt onderscheiden.

Je relatie is een hoopvol project

Je gaat met elkaar hetzelfde huis bewonen. Ook figuurlijk lijkt de relatie een nieuw huis, waarvan je de wanden kleurt met het optimisme van gedeelde levensidealen. Misschien is de verliefdheid van het eerste moment enigszins verdwenen, maar nog steeds geeft je partner een prikkelende impuls. Samen met hem geef je je nieuwe leven vorm. Je relatie is een hoopvol project.

Johan en Anne-Marie

‘Wat ik zo bijzonder vind aan Johan, is dat het nooit saai is met hem. Ik had al een relatie achter de rug. Met mijn vorige partner was de start heel vanzelfsprekend. Ik trouwde omdat dat werd verwacht. Maar sinds ik Johan ken gaat er een wereld voor me open.’

Levendig vertelt Anne-Marie over de wittebroodsweken met haar partner. Johan zit tegenover haar en knikt. Hij is de enige cliënt die iedere sessie zijn benen opvouwt tot een kleermakerszit. Als een yogi neemt hij plaats in zijn stoel. Anne-Marie is een aantrekkelijke vrouw. Dat weet ze ook. Ze is gewend om mannen af te houden. Na haar eerste relatie woonde ze een jaar alleen. Toen ze Johan ontmoette was ze verkocht. Haar leefwereld veranderde nogal toen ze, samen met Johan, verhuisde naar een appartement in de stad. Ondertussen heeft het stel aardig wat problemen. De verliefdheid vlamt nog maar bij vlagen op en Anne-Marie mist haar geboortestreek. Maar het is nooit saai. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.

Verschillen in je relatie

De volgende fase is die waarin de verschillen tussen jullie de relatie gaan kleuren. De roze gloed is uit de lucht en het contrast tussen beide karakters komt nu naar voren. Meestal breekt deze fase aan wanneer je gedeelde leefwereld vorm heeft gekregen. Je hebt een huis ingericht, werk gevonden en nieuwe vrienden gemaakt. Het contact met wederzijdse familie verloopt volgens de familietradities. Alles lijkt op zijn plek gekomen. Ieder heeft zijn eigen hobby’s en samen hebben jullie ook activiteiten. De vaart die het begin van het samenleven kenmerkte, is verdwenen. Na een vliegende start kom je op de aarde.

Aanpassen

De tijd die verstrijkt voordat de verschillen meer op de voorgrond komen is per koppel verschillend. Maar dát dit gebeurt is onvermijdelijk. Het verschil tussen ieders eigenheid was vanaf het begin aanwezig, maar het viel niet zo op. Bij de aftrap van je relatie kon je je ook niet voorstellen hoe het is om dag in dag uit met elkaar te leven. Samenwonen met een ander vraagt meer aanpassing dan je had gedacht.

Eerste irritaties

Eigenheden waar je smoorverliefd met gemak overheen stapte, gaan je nu ergeren. Die spontane nieuwsgierigheid vind je gaandeweg ongepaste bemoeizucht. En die ongedwongen levenshouding- waar je ooit in meegetrokken werd- bestempel je nu als onverantwoordelijke slordigheid. Ook je partner komt zichzelf tegen in de omgang met jou. Jij blijkt ook niet zo’n makkelijke tante of soepele vent. En dat maakt de omgang er niet eenvoudiger op.

Jezelf zijn en samenzijn

De ander roept nu ergernis bij je op. Of andere gevoelens die niet zo gemakkelijk zijn om te delen. Toch is het belangrijk om dit te blijven doen. Als je het kleurverschil tussen jullie toe kunt laten, kan een scherp schilderij ontstaan. Je groeit dan tot twee mensen die zichzelf zijn en óók samenzijn. Dat krijgen veel stellen niet gemakkelijk voor elkaar.

De verleiding is groot om de verschillen in je relatie weg te poetsen. Je wilt de verliefdheidsintimiteit herstellen waarin je je één voelde met de ander. Maar dan ontstaat een knoeiboel. Nu komt het er juist op aan om kleur te bekennen. Ieders eigen kleurenpalet kan de relatie versterken. Je kunt leren omgaan met iemand die op bepaalde punten afwijkt van jou. De ander is daardoor niet langer een verlengstuk van jou, maar iemand met een eigen inbreng.

Carla en Henk

‘De rek is er een beetje uit.’ Aarzelend begint Carla over haar relatie met Henk. ‘Misschien moesten we eens ruzie maken. Maar zulke types zijn wij niet.’ Na iedere zin wacht ze af tot Henk knikt. Als Henk vertelt doet hij hetzelfde. ‘Soms proberen we te praten, maar we komen niet verder. We zijn het snel eens. Dat was altijd al zo. Maar dat is ook echt zo. En dat was ook heel fijn tussen ons, in het begin.’

Na een kwartier Henk en Carla, breng ik in dat ik als luisteraar wat inzak. Het is als kijken naar een aquarium: de vissen zwemmen, maar verder gebeurt er niets. Ik vraag of ze mijn beleving van hun gesprek herkennen. Ze knikken en zijn verbaasd dat ik dat zo snel opmerk.

Henk en Carla hebben de gewoonte ontwikkelt de verschillen tussen hen uit te gummen. Ik leg uit dat een meningsverschil geen ruzie hoeft in te houden, maar de weg opent om jezelf te onderscheiden. Als plus en minpool wat sterker worden kan er meer spanning ontstaan. Henk en Carla zullen nooit ruziemakers worden, en dat hoeft ook niet. Maar wat meer gespetter, zou hun contact levendig maken. Voor hen is de eerste stap zich uit te spreken, zonder via een blik te peilen wat de ander ervan denkt.

Afstand

In deze fase van je relatie ontstaat vaak vanzelf wat meer afstand. Stellen die erg close zijn begonnen, moeten elkaar nu de ruimte laten voor hun eigen ontwikkeling. Soms is dat even schrikken. Het voelt voor de partners alsof ze op zichzelf worden teruggeworpen. Deze periode is niet altijd makkelijk, maar wel nodig. Door afstand te nemen, kun je elkaar scherper zien en je eigen behoeftes duidelijker ervaren.

Niet gedachtenlezen

Een liefdesrelatie houdt niet in dat je versmelt met de ander. Je staat dicht naast elkaar, maar wel op je eigen benen. Alleen op die manier ontwikkelt je relatie draagkracht. Het gaat erom gezonde gewoontes te ontwikkelen, waarbij je respectvol met elkaar omgaat en de ander erkent in zijn eigenheid. Het is de kunst hierbij elkaar en jezelf niet te verliezen.

Dit gebeurt als je denkt te weten hoe die ander voelt en denkt. En als je partner meent dat hij jou kan doorgronden. Je hebt geen geheimen voor elkaar en aan een half woord genoeg. Het gevolg van dit gedachtenlezen is dat je elkaar niets meer te vertellen hebt, waardoor jullie contact verschraalt. De mantel der liefde werkt in dit geval als een blusdeken waaronder ieder opflakkerend vuur dooft.