Gaan we scheiden of blijven we bij elkaar? Soms gaan stellen tijdelijk uit elkaar om te voelen of ze nog van elkaar houden. Het is een ingrijpend middel om tot een goed besluit te komen. Ieder merkt nu aan den lijve hoe het is om gescheiden te leven. Zo voorkom je overhaaste besluiten. De stellen die dit overwegen beschouwen het als de ultieme test voor het liefdesreservoir. Is er nog iets tussen ons? Of is de tank leeg tot op de bodem?

Onderliggende motieven

Wat je eigenlijk doet is je leefsituatie omgooien om een vraag op het contact vlak te beantwoorden. Daarin schuilt meteen het gevaar van gewenning. De nieuwe situatie is niet alleen een test-case voor de liefde. Het houdt ook in dat ieder (opnieuw) zelfstandig een huishouden voert. Over allerlei zaken hoef je niet meer te overleggen en dat kan opluchtend zijn voor wie elkaar in het verleden teveel heeft bekneld. Scheiden van tafel en bed, is echter geen middel waardoor de liefde vanzelf opnieuw opvlamt. De onderliggende motieven kunnen beslissend zijn voor de uitslag. Soms wordt een proefscheiding gebracht als een test-case, maar is het een verkapte manier zijn om definitief uit elkaar te gaan. Enkele tips als je een proefscheiding overweegt.

Experimenteren

  • Een proefscheiding werkt alleen uit als beide partners goede afspraken maken over het verdiepen van het contact. Het experiment gaat anders vanzelf over in een LAT-relatie. Beide partners raken gewend aan de nieuwe woonsituatie en vinden het wel best zo. De keuze wordt dan stilzwijgend gemaakt.
  • Er zijn gevallen waarbij een proefscheiding onverteerbaar is voor een van de partners. De ander gaat weg omdat hij een schreeuwende behoefte voelt om meer ruimte te hebben voor zichzelf. Wanneer dit relatiethema niet op de kaart wordt gezet, ontstaat een proefscheiding voor onbeperkte tijd. Het getouwtrek hierover mondt meestal uit in een definitieve breuk.
  • Om te voorkomen dat een tijdelijke scheiding stilzwijgend leidt tot een definitieve, kun je afspreken dat je elkaar regelmatig op de hoogte houdt van je gedachten over de toekomst.
  • Hou verkennende gesprekken om samen uit te zoeken wat je nog voelt. Zet je gedachten op papier. Kortom: gebruik je tijd om uit te zoeken hoe je verder wilt.

Definitieve scheiding

Inez had kortstondig een flirt op haar werk gehad. Toen ze het opbiechtte, reageerde Marco gekrenkt. Zij beloofde trouw en de zaak leek gesust. Maar het slippertje had Inez aan het denken gezet. Marco en zij leefden prettig langs elkaar heen. Nu hun dochters bijna het huis uit gingen, merkte Inez hoe eenzaam ze eigenlijk was. Als haar iets dwars zat belde ze liever haar moeder dan dat ze aanklopte bij Marco die haar als een klein kind behandelde. Inez begon zich een vreemde te voelen in haar eigen huis. Ze verlangde naar een plek voor zichzelf. Marco wist zich geen raad met haar gevoelens. Onbegrepen begon Inez daarom maar over een proefscheiding. Ze huurde een dijkhuisje in de buurt. Al snel voelde ze zich daar erg thuis en was ze meer zichzelf dan ooit daarvoor. Na enige tijd begon Marco steeds meer druk op haar uit te oefenen om terug te komen. Het gescheiden leven was voor Inez alleen maar winst. Eigenlijk waren zij en Marco nooit intieme vrienden geweest, maar goede huisgenoten. Zolang zij zich aan de regels van Marco hield tenminste. Nu ze alleen woonde ze op en deed pogingen haar zelfstandigheid te behouden in het contact met Marco. Het hele proces ging hem echter niet snel genoeg. Het was Inez die van de proefscheiding een definitieve maakte.

Eigen plek

Scheiden in zijn meest traditionele vorm houdt in dat je niet samen op hetzelfde adres woont. Er zijn echter ook andere mogelijkheden voor een boedelscheiding.

  • Als het huidige woonhuis daar mogelijkheden toe biedt, kan de behoefte aan een eigen plek ook op een andere manier worden gerealiseerd. Ieder betrekt een eigen slaapkamer of richt voor zichzelf een studeer- of hobbykamer in, bijvoorbeeld.
  • Je kunt afspreken om bepaalde activiteiten niet meer in overleg te doen. Alleen op vakantie of uitgaan, bijvoorbeeld. Ieder leidt dan meer zijn eigen leven.

Twijfels

Christa had jarenlang een slepende ziekte. Het vergde veel van haar en haar partner Martin met wie ze samenwoonde. De laatste twee jaar knapte Christa zienderogen op. Ze wilde inhalen wat ze had gemist en stortte zich in het uitgaansleven. Ze werd verliefd op het tegendeel van de zorgzame Martin. Na enige tijd vertelde ze Martin wat er speelde, want ze wilde niet stiekem doen. Tot haar verbazing betaalde Martin haar terug met gelijke munt. Hij bekende dat hij een tijdje iets had gehad met een collega. Hij sprak zelfs nog wel eens af met deze vrouw. Maar daar hoefde Christa niets achter te zoeken. Wat Martin vertelde raakte Christa meer dan ze kon beredeneren. Ineens voelde ze zich niet meer veilig bij Martin, maar ze wilde hem niets verwijten. Christa richtte tijdelijk de zolder in voor zichzelf. Zij en Martin leefden als goede buren. Ieder gunde elkaar het eigen leven. Toen Christa dit vertelde aan haar vriendinnen, feliciteerde iedereen haar unaniem. Maar in plaats van opluchting over de hervonden vrijheid, leden beide partners aan de situatie. De twijfel begon te knagen. Dit was toch ook eigenlijk niet wat ze wilden. Christa en Martin bleven hier over met elkaar in gesprek. Ze lieten elkaar niet zomaar los. Misschien hadden ze daarvoor te veel met elkaar meegemaakt.