Dag 1

Aankomst in het hotel. Of andere overnachtingsmogelijkheid.

Sessie 1 Probleem verhelderen

Korte kennismaking. Het relatieprobleem wordt verkend en communicatiepatronen worden aan de orde gesteld.  Naar aanleiding hiervan: gespreksopdracht met gerichte aanwijzingen.

Samen aan de slag met de gespreksopdracht.

Dag 2

Sessie 2: Contactbehoefte verdiepen

Het verloop van de zelfstandige gespreksopdracht wordt nabesproken. Gerichte coaching van een verdiepend gesprek. Stap voor stap uitpluizen wat je wilt zeggen en voelt/denkt.

Een of enkele uren pauze om met elkaar na te praten over wat er in de sessies tot nu toe naar voren is gekomen.

Sessie 3: Achtergronden belichten

De achtergrond van ingesleten relatiegewoontes wordt naar voren gehaald. Verkennende vragen gericht op de neiging van de partners om bepaald gedrag te herhalen. Aandachtspunten worden geformuleerd en opdrachten meegegeven voor de rest van de dag.

Dag 3

Sessie 4: Stap voor stap nieuw gedrag oefenen

Het verloop van de zelfstandige gespreksopdracht wordt nabesproken. Gerichte communicatietraining rondom het bijsturen van gesprekken. Stap voor stap oefenen met nieuw gedrag. Eventueel met gebruik van video-opnames.

Een of enkele uren pauze om verder te oefenen. Hoe stuur je een gesprek dat uit de hand dreigt te lopen bij?

Sessie 5: Liefdevolle aandacht

Aandachtsoefeningen. Gericht op het naar voren halen van de contactbehoefte. Leren om attent en evenwichtig te reageren op de partner. Welke persoonlijke groei wil je realiseren in de toekomst? Aandachtspunten worden geformuleerd en opdrachten meegegeven voor de rest van de dag.

Dag 4

Sessie 6: Knelpunten signaleren

Bespreken van de zelfstandige gespreksopdrachten. Korte terugblik en doelen formuleren voor de toekomst: hoe gaan jullie verder? In overleg worden de onderwerpen voor de resterende sessies vastgesteld.

Tussendoor: zelfstandig opstellen van een concreet actieplan. Wat ga je voortaan anders doen?

Sessie 7 Actieplan bespreken

Doorspreken van het actieplan. Is dit haalbaar? Wat zijn de mogelijke valkuilen? Bijstellen van het actieplan. Gericht advies over een mogelijk vervolgtraject in de buurt of bij ons. Advies over relatieboeken en geschikte (gezamenlijke) activiteiten.

Nieuwsgierig? Informeer naar openstaande data en actuele tarieven