Dag 1

Aankomst in het hotel. Of andere overnachtingsmogelijkheid.

Sessie 1 Probleem verhelderen

Korte kennismaking. Het relatieprobleem wordt verkend en communicatiepatronen worden aan de orde gesteld.  Naar aanleiding hiervan: gespreksopdracht met gerichte aanwijzingen.

Samen aan de slag met de gespreksopdracht.

Dag 2

Sessie 2: Contactbehoefte verdiepen

Het verloop van de zelfstandige gespreksopdracht wordt nabesproken. Gerichte coaching van het partnergesprek. Stap voor stap uitpluizen wat je wilt zeggen en voelt/denkt. Welke spontane impulsen blijven onbesproken?

Een of enkele uren pauze om met elkaar na te praten over wat er in de sessies tot nu toe naar voren is gekomen.

Sessie 3: Achtergronden belichten

De achtergrond van ingesleten relatiegewoontes wordt naar voren gehaald. Verkennende vragen gericht op de neiging van de partners om bepaald gedrag te herhalen. Aandachtspunten worden geformuleerd en opdrachten meegegeven voor de rest van de dag.

Dag 3

Sessie 4: Knelpunten signaleren

Bespreken van de zelfstandige gespreksopdrachten. Korte terugblik en doelen formuleren voor de toekomst: hoe gaan jullie verder? Op welke manier kun je de intieme vriendschap herstellen? In overleg worden de onderwerpen voor de resterende sessies vastgesteld.

Tussendoor: zelfstandig opstellen van een concreet actieplan. Wat ga je voortaan anders doen?

Sessie 5 Actieplan bespreken

Doorspreken van het actieplan. Is dit haalbaar? Wat zijn de mogelijke valkuilen? Bijstellen van het actieplan. Gericht advies over een mogelijk vervolgtraject in de buurt of bij ons. Advies over relatieboeken en geschikte (gezamenlijke) activiteiten.

Nieuwsgierig? Informeer naar openstaande data en actuele tarieven